Den hellige Dominikus Trach (1772-1842)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Dominikus Trach (egentlig Dominikus (Daminh) Trach (Doài) ble født i 1772 i Ngoai Vôi i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Han ble presteviet og medlem av dominikanernes tredjeorden. Han ble halshogd for sin tro den 18. september 1840 i Bay Mâu.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Dominikus kan også minnes på dødsdagen 18. september.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51