Den hellige Dominikus Tuoc (1775-1839)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Dominikus (Daminh) Tuoc ble født i 1775 i Trung Lao i provinsen Nam Dinh i Tonkin i Vietnam. Han ble prest og dominikanertertiar, og led martyrdøden i fengselet av sårene etter hard tortur. Det skjedde den 2. april 1839 i Nam Dinh.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Dominikus kan også minnes på dødsdagen 2. april.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51