La oss gå opp til Jerusalem

En meditasjon over Den stille uke av sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO.

Les mer
 

Den hellige Elisabeth Anna Bayley Seton (1774-1821)

Minnedag: 4. januar

Den hellige Elisabeth Anna Bayley Seton (1774-1821)

Den hellige Elisabeth Anna Bayley ble født den 28. august 1774 i New York i USA, to år før den amerikanske uavhengigheten. Foreldrene var ivrige medlemmer av den episkopale (anglikanske) kirke, hennes mor Catherine Charlton var datter av den episkopale rektor for kirken St. Andrew's i Staten Island, mens faren Richard Bayley var en fremstående lege og anatomiprofessor ved King's College, som i dag er Columbia-universitetet. Han var også den første helsedirektør for New York City. Han var født i Connecticut, men utdannet i England, og han forble lojal til britene under den amerikanske uavhengighetskrigen og tjente som kirurg for de britiske «rødjakkene» som sloss mot George Washingtons opprørshær. De fleste av hennes slektninger var hengivne protestanter.

Elisabeths mor døde da hun bare var tre år gammel og etterlot seg tre unge døtre. Faren giftet seg på nytt med Charlotte Barclay, og blant de syv barna i hans andre ekteskap var Guy Charleton Bayley. Dennes sønn James Roosevelt Bayley skulle konvertere og bli katolsk erkebiskop av Baltimore. Elisabeth var alltid svært glad i sin stemor, som var en from anglikaner, og sine halvsøsken. Faren sørget for at hun fikk en noe uortodoks, men utmerket utdannelse, både på en privatskole i New York City og i hjemmet, hvor faren underviste henne og hennes brødre og søstre. Elisabeth leste med entusiasme bøker fra farens omfattende bibliotek. Hun var også svært from, og fra sine tidligste år viste hun en uvanlig omsorg for de fattige, og hun vokste opp med en lengsel etter å pleie de syke, spesielt de som var fattige. Men hun elsket også dans og teater. Hun hadde arvet et voldsomt temperament, men hun lærte seg å beherske det.

Den 25. januar 1794 giftet den 19-årige Elisabeth seg med den rike kjøpmannen William Magee Seton i St. Paul's Church i New York, og med ham fikk hun to sønner og tre døtre. I sin svigerinne Rebecca Seton fant hun en sjelevenn, og i 1797 var hun en av grunnleggerne av et selskap som skulle hjelpe fattige enker med små barn (The Society for the Relief of Poor Widows with Small Children). Elisabeth og hennes venner var så aktive at de ble kjent som «protestantiske Barmhjertige søstre». De besøkte de fattige i deres hjem for å bringe trøst og pleie de syke.

Men lykken snudde. Elisabeths svigerfar døde i 1798, og det unge paret fikk ansvaret for Williams syv halvsøsken og for familiens importforretning. Elisabeths far døde i 1801, og i 1802 ble deres femte barn født. William tapte sin formue i 1800 da mange av familiens skip ble senket i krig, og han var nødt til å slå seg selv konkurs. Det gikk slik ut over hans helse at han utviklet tuberkulose. Legene foreskrev en sjøreise, og i 1803 dro ekteparet sammen med sin eldste datter, den åtteårige Anna, for å bo hos de italienske brødrene Filicchi, mannens forretningsvenner i Livorno i Italia, i håp om at det sunnere klimaet der kunne kurere William. De andre barna, William, Richard, Rebecca og Catherine, ble etterlatt hos Rebecca Seton.

Men William døde i Pisa den 27. desember 1803, seks uker etter deres ankomst, og Elisabeth ble enke, bare 28 år gammel. Hun overlevde ved hjelp fra vennligheten fra brødrene Filicchi og deres familie, og hun ble boende en stund hos dem. Mens hun var hos disse katolske familiene og i kirkene i Italia begynte hun å se skjønnheten i den katolske tro. Hun ble først forsinket av datterens sykdom og deretter sin egen, men da hun til slutt vendte tilbake til New York den 3. juni 1804 sammen med Antonio Filicchi, var hun allerede overbevist katolikk. Hennes svigerinne Rebecca døde i juli.

Hun møtte sterk motstand fra sine episkopale venner og slektninger, og Mr. Hobart (senere anglikansk biskop) som hadde stor innflytelse over henne, gjorde alt han kunne for å avskrekke henne fra å bli katolikk. Men Elisabeth fastet og ba om opplysning, og med hjelp fra Antonio Filicchi brevvekslet hun med Louis Lefèbvre de Cheverus, den første biskopen av Boston. Etter grundig undervisning ble hun tatt opp i Den katolske kirke den 14. mars 1805 av p. Matthew O'Brien i St. Peter's Church i Barclay Street i New York. Den 25. mars mottok hun sin første kommunion, og hun ble konfirmert i 1806 av biskop John Carroll av Baltimore.

Elisabeth var nå forlatt av venner og slektninger, og hun var i en desperat økonomisk stilling. I et forsøk på å få endene til å møtes startet hun en pensjonatskole i New York for sine barn. Men hennes fremgang og svigerinnen Cecilia Setons konversjon i 1806 skapte en storm av raseri fra protestantene i New York, og hennes familie og deres mektige venner gikk til skritt for å få henne utvist fra byen. Skolen ble tvunget til å stenge da foreldrene tok sine barn ut av skolen på grunn av hennes katolisisme. Da etablerte hun et losjihus hvor hun lagde mat, sydde for og så etter 14 gutter som gikk på skole andre steder i byen. Hun var tvunget til å arbeide dag og natt og vurderte å flytte til Canada, hvor hun håpet at livet kunne bli lettere og billigere.

Men hun slapp å emigrere, for etter noen meget vanskelige år ble hun invitert av dr. William Dubourg, lederen for sekularprestkongregasjonen Sulpisianerne i Baltimore og rektor for seminaret St. Mary's, til å grunnlegge en skole for jenter der. Skolen åpnet i juni 1808 og hadde snart suksess. Elisabeth samlet en gruppe likesinnede kvinner rundt seg på samme måte som hun hadde gjort i New York, og etter hvert ga sulpisianer-superioren, med godkjennelse av biskop John Carroll av Baltimore, Elisabeth og hennes assistenter en regel. De fikk også tillatelse til å avlegge løfter og til å bære drakt. Den 25. mars 1809 avla hun sine første løfter.

Mr. Cooper, en konvertitt og seminarist fra Virginia, ga 10.000 $ til grunnleggelsen av en skole for fattige barn. I juni 1809 flyttet Elisabeth sin unge kommunitet på fire medsøstre til Emmitsburg i det nordvestlige Maryland, hvor hun grunnla en skole for barn av fattige. Hun innførte en regel som var bygd på regelen som ble fulgt av Barmhjertighetens søstre, grunnlagt av den hellige Vincent de Paul (Sorores Caritatis Sancti Vincentii a Paul). Tre av disse søstrene skulle sendes for å lære opp den unge kommuniteten, men Napoleon nektet dem å forlate Frankrike. Kongregasjonen tok navnet «St. Josefs søstre», og fra da var Elisabeth kjent som Moder Seton. Tittelen passet spesielt godt, for noen av hennes egne barn var fortsatt hos henne i Stone House, som det ble kjent som.

Elisabeth Setons grunnleggelse var den første kongregasjonen for kvinner som hadde sin opprinnelse i USA, The American Sisters of Charity; fra 1812 The Daughters of Charity of St. Joseph; i dag Sisters of Charity of Seton Hill – SC. I 1812 var den lille kommuniteten vokst til nitten, blant dem Elisabeths svigerinner Harriet og Cecilia, og ble akseptert som en offisiell kongregasjon av erkebiskop Carroll med Elisabeth som den første leder (superior). Moder Seton og hennes atten søstre avla løftene den 19. juli 1813.

Selv om Elisabeth ikke glemte tjenesten for de fattige, og spesielt for de svarte, la hun i realiteten grunnsteinen for det som ble det amerikanske kirkeskole-systemet. Hun utdannet lærere og lagde bøker for bruk i disse skolene, og hun åpnet også barnehjem i Philadelphia (1814) og New York (1817).

Moder Seton fant også tid ved siden av å lede kongregasjonen til selv å arbeide med de fattige og syke, men også til å komponere musikk, skrive hymner og skrive åndelige foredrag. Mange av dem ble senere utgitt. Hun oversatte også bøker fra fransk til engelsk. Ved hennes død var det grunnlagt over tyve søsterkommuniteter. Kongregasjonen har vokst betydelig, og er i dag en av de største og mest innflytelsesrike av sitt slag. Etter hvert utviklet kongregasjonen seg til fem uavhengige kommuniteter, samt en sjette som sluttet seg sammen med de franske Barmhjertighetens døtre i 1850.

Elisabeth Seton var en sjarmerende og kultivert kvinne med en fast karakter. Stilt overfor «verdens» sosiale press holdt hun fast ved troen og den levemåte som hun visste at Gud hadde kalt henne til. Av alle vanskeligheter og motløshet hun møtte, var de indre problemene de hardeste å bære; for eksempel avskydde hun å utøve autoritet over andre, og hun led ofte av anfall av åndelig tørke.

Elisabeth Seton døde den 4. januar 1821 i Emmitsburg, bare 46 år gammel. Hun ble først gravlagt ved siden av to av sine døtre, men i 1846 ble hennes jordiske levninger flyttet til et gravkapell midt på kirkegården, som var reiset av hennes sønn. Et nytt provinsialhus ble påbegynt i Emmitsburg i 1962, og dets enorme kapell ble vigslet i 1965. Elisabeth er nå gravlagt under et alter i dette kapellet i det som nå er Nasjonalhelligdommen for den hellige Elisabeth Seton i provinsialhuset til Nestekjærlighetens døtre i Emmitsburg i Maryland.

Hennes saligkåringsprosess ble tatt opp i 1907 av kardinal James Gibbons, som var erkebiskop Bayleys etterfølger i Baltimore. Minst tre mirakuløse helbredelser ble tilskrevet hennes forbønn, inkludert en fra leukemi og en fra alvorlig hjernehinnebetennelse. Hun ble erklærte Venerabilis (ærverdig) i 1958 av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Hun ble saligkåret den 17. mars 1963 av pave Johannes XXIII og helligkåret den 14. september 1975 av pave Paul VI (1963-78). Hun var den første hellige som var født i USA. I sin høytidelige tale ved hennes helligkåring, der tusen nonner fra hennes kongregasjon fra Nord- og Sør-Amerika, Italia og misjonsland var til stede, understreket paven Elisabeths ekstraordinære innsats som hustru, mor, enke og viet nonne, eksemplet av hennes dynamiske og pålitelige vitnesbyrd for fremtidige generasjoner.

Hennes minnedag (først og fremst i USA og hennes kongregasjon) er 4. januar. Hun avbildes som enke med mørk hette.