Den hellige Egelwin av Athelney (7.årh.)

Minnedag: 26. november

Den hellige Egelwin av Athelney var en prins av huset Wessex, og levde i Athelney i Somerset. Minnedag 26. november.