Støtt Caritas’ arbeid i Irak!

Situasjonene i Nord-Irak er desperat for tusenvis av kristne og andre internt fordrevne. Gi ditt bidrag til hjelpearbeidet her.

Les mer
 

Den hellige Eugendus av Condat (450-~510)

Minnedag: 1. januar

Den hellige Eugendus (fr: Oyend, Oyand, Oyan) ble født i 450 i Izernore i Ain i Franche-Comté i Frankrike. Han lærte å lese og skrive av sin far, som var blitt prest, og i en alder av syv år ble han betrodd til de hellige brødrene Romanus og Lupicinus i klosteret Condat i Jura-fjellene på grensen mellom Frankrike og Sveits for utdannelse. Deretter forlot han aldri klosteret. De to brødrene ledet sine klostre sammen, men etter Romanus' død ca 460 var Lupicinus abbed alene til sin død ca 480. Da overtok Minasius som abbed, og han valgte Eugendus til sin koadjutor. Da Minasius døde ca 496, ble Eugendus den fjerde abbeden i klosteret.

Eugendus fortsatte å være den samme ydmyke munken som før. Han var kjent for sin askese og for det faktum at selv om han alltid var fornøyd og vennlig, så man ham aldri le. Kanskje det var en måte å si at han var trofast mot den hellige Benedikts regel om å «ikke gjerne le meget eller voldsomt» (4,54). Han var lærd både i gresk og latin og bibelstudier, men han nektet alltid å bli viet til prest. Biografien om de første abbedene av Condat forteller at klosteret først var bygd av tømmer av Romanus. Det brant imidlertid ned, og Eugendus fikk det bygd opp igjen i stein og la til en vakker kirke, som han viet til de hellige Peter, Paulus og Andreas.

Eugendus døde en 1. januar ca 510, 61 år gammel. Noen år etter bygde hans etterfølger, den hellige Viventiolus, en kirke over hans grav, og dit kom det mange pilegrimer. En by ble grunnlagt og fikk sitt navn etter ham, Saint-Oyand-de-Joux. Dette navnet ble beholdt til 1500/1600-tallet, da den fikk tilbake sitt gamle navn Condat. Hans minnedag er dødsdagen 1. januar og hans navn står i Martyrologium Romanum. I noen tidlige biografier minnes Eugendus på 28. februar, samme dag som brødrene Romanus og Lupicinus (Romanus' minnedag), noen ganger også sammen med andre. Hans biografi ble skrevet av en disippel.

Klosteret hadde en tid navnet Saint-Oyend etter ham, men fikk på 1200-tallet sitt endelige navn Saint-Claude etter sin tolvte abbed, den hellige Claudius av Besançon (d. ca 699). Klosteret ble rikt og det vokste opp en betydelig by rundt det. I 1748 etablerte pave Benedikt XIV (1740-58) bispedømmet Saint-Claude, sekulariserte klosteret og gjorde klosterkirken til katedral. For å bli kanniker der, måtte de levere entydige bevis på adelig herkomst på begge sider.