Den hellige Edmund Gennings (1567 - 1591)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Edmund Gennings ble født i 1567 i Lichfield i England. Han ble oppdratt som protestant, men ble katolikk under innflytelse av Richard Sherwood, som han ble pasje for i 1583. Han gikk inn i Det engelske Kollegiet i Reims i 1584, og til tross for at han avbrøt studiene på grunn av mistenkt tuberkulose, ble han ordinert til prest i 1590.

Han vendte tilbake til England samme år og gikk i land i Whitby, men dro til Lichfield fordi han håpet å konvertere sin bror. Men han hadde ikke hell med seg og vendte tilbake til Frankrike. I 1591 kom han tilbake til London. Han møtte snart en prestekollega, den hellige Polydore Plasden, og sammen bestemte de seg for å lese messe i huset til den hellige Swithun Wells i Gray's Inn Lane dagen etter. Her ble de tatt av den beryktede underherolden Topcliffe under messen, med en menighet på ti, den 8. november. De to prestene ble stilt for retten og henrettet sammen i Tyburn på Gray's Inn Fields den 10. desember 1591.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet på dødsdagen 10. desember.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51