Den salige Edvard Grzymala (1906-1942)

Minnedag: 10. august

Den salige Edvard Grzymala (pl: Edward) ble født i 1906 og var sekularprest i det polske bispedømmet Wloclawek. Han arbeidet ved det biskoppelige tribunal, og under krigen var han også bispedømmets generalvikar.

Han ble arrestert i 1940 og sendt til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Der døde ham den 10. august 1942 i gasskammeret.

«Etter arrestasjonen og overføringen til Dachau ble han enda mer nidkjær. Ved høytider og i løpet av uken, når det bare bød seg en anledning, samlet han sine kollegaer i små grupper og holdt korte prekener, fulle av teologisk innhold og som holdt oppe ånden og styrket utholdenheten. Det var på dagen for Jesu navnefest at han ble tatt for en slik «forbrytelse» og ble flere ganger slått i ansiktet og sparket. Da vendte han seg med et smil og sa 'Jeg er lykkelig over å kunne lide i dag for Navnet Jesus'.» (p. Stefan Biskupski).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 53 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 10. august, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:51