LESETIPS

– De er korte, de begynner med «s», og de skaper krøll.

Pater Rory Mulligan SM om «5 små ord til besvær»: synd, skyld, skam, sinne og sorg.

Les mer
 

Den hellige Egwin av Worcester (d. 717)

Minnedag: 30. desember

nullDen hellige Egwin (Ecgwin, Ecgwine, Eegw, Eegwine; lat: Egwinus, Eguinus, Eduinus) ble født en gang i andre halvdel av 600-tallet i England. Han var av kongelig blod, i slekt med den hellige kong Ethelred av Mercia (675-704), muligens hans nevø. Han viet seg helt fra ungdommen til et religiøst liv og ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB). Men han forlot sitt kloster for å bli rådgiver for kong Ethelred. Da biskop Oftfor av Worcester (Vigornia, Wigornum) i Mercia døde, ble Egwin i 693 mot sin vilje valgt av konge, presteskap og folk til byens tredje biskop etter Bosel (680-91) og Oftfor (691-93). Men denne populariteten ga seg snart.

På den tiden var Worcester den viktigste byen i Hwicce, som ikke var et eget kongerike, men en provins i Mercia, og denne provinsen var hovedsakelig hedensk. Som biskop var Egwin kjent som en beskytter av enker og foreldreløse og en rettferdig dommer. Men han strevde med den lokale befolkningen om aksepteringen av den kristne moral, spesielt det kristne ekteskap og klerikalt sølibat. Hans pastorale strenghet, spesielt hans fordømmelse av de ulovlige forbindelsene enkelte stormenn hadde, gjorde at han raskt pådro seg deres fiendskap. Ettersom kong Ethelred var hans venn, fant klagene raskt veien til Egwins kirkelige overordnede. De anklaget ham for kongen og erkebiskopen av Canterbury og tvang ham til å trekke seg fra sitt bispesete. Egwin ønsket å forsvare seg i Roma, og forfatteren av Egwins biografi henter inspirasjon fra germansk og gresk folklore når han forteller:

Egwin låste sine føtter i fotjern og kastet nøkkelen i elven Avon. Senere foretok han en pilegrimsferd til Roma, og mens han ba foran apostlenes graver der, brakte en av hans tjenere ham nøkkelen, som var blitt funnet i munnen på en fisk som akkurat var blitt fanget i elven Tiberen.

Paven frikjente ham for de uspesifiserte anklagene og han vendte tilbake til sitt bispedømme. Disse fabelelementene kan sammenlignes med dem i biografien til den hellige Aldhelm av Sherborne. Egwins forbindelse med Malmesbury blir understreket av at han feiret begravelsesmessen for Aldhelm i 709.

nullEtter reisen til Roma grunnla Egwin det berømte klosteret Evesham sammen med kong Ethelred. Etter at det ble gjenopprettet rundt 975, ble det et av de store benediktinerklostrene i England. Anledningen for Egwins grunnleggelse blir sagt å ha vært en visjon av Jomfru Maria i en eng ved elven Avon, som først ble sett av gjeteren Eof og deretter av Egwin selv. Noen forskere har satt spørsmålstegn ved Egwins deltakelse i grunnleggingen av Evesham. Noe forbindelse med den hellige Wilfrid av York om grunnleggelsen er mulig, men ikke støttet av samtidige kilder, men Evesham kunne ha vært et av Wilfrids syv navnløse klostre i Mercia.

Rundt 709 foretok Egwin sin andre pilegrimsreise til Roma sammen med kong Cenred (Coenred) av Mercia (704-09), Ethelreds nevø og etterfølger, og den hellige kong Offa av Essex, østsaksernes rike (707-09). Det fortelles at han mottok betydelige privilegier for sin grunnleggelse fra pave Konstantin I (708-15). I 710 ble den første abbeden av Evesham, samtidig som han høyst sannsynlig fortsatte sin tjeneste som biskop av Worcester. En av Egwins siste viktige handlinger var å delta på det første store konsilet i Clovesho.

Egwin døde ifølge Florence av Worcester den 30. desember 717 i Evesham og ble gravlagt i klosteret der. Skrinleggingen av hans relikvier ble foretatt den 10. september 1039 av biskop Ælfward (Aelfward) av London, tidligere abbed av Evesham. Det ga anledningen for Egwins første biografi, som hevdet å inkorporere eldre elementer, men som likevel ikke kan regnes som helt pålitelig. Det er denne biografien som er sitert ovenfor. En hagiografi, Vita Sancti Egwini, ble skrevet av prior Dominic av Evesham rundt 1130. En ny skrinleggelse skjedde den 11. januar 1183.

Sent på 1000-tallet, da noen av de angelsaksiske helgenenes kult ble betvilt av normannerne og den salige erkebiskop Lanfranc av Canterbury (1070-89), ble Egwins hellighet forsvart av en ildprøve, av mirakler og av en suksessfull reise for å samle inn penger i det sørlige England. Denne ble foretatt av munker fra Evesham, som bar Egwins relikvier med seg. Dette var for å kjøpe tømmer og stein for den nye kirken som var nødvendig for den raskt voksende kommuniteten. Det ble skrevet ned mirakler som skjedde på denne turen i 1077 så langt borte som Dover, Oxford og Winchester. I det minste en gang krysset følget elven Trent. Den tvilen som var uttrykt av de normanniske kirkelederne som erkebiskop Lanfranc av Canterbury om autentisiteten til denne tvilsomme angelsaksiske kulten, ble med dette effektivt stoppet.

Egwin har minnedag 30. desember. Hans translasjonsfest feires 10. september, men 11. januar nevnes også, som trolig minnes translasjonen i 1183. To gamle kirker ble viet til ham, og han blir fremstilt i kunsten som engelsk biskop med en fisk som har en nøkkel i munnen. Han kan lett blandes sammen med den tyske helgenen Benno av Meissen. Hans grav ble ødelagt sammen med klosterkirken da klosteret ble oppløst i 1540

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Farmer, Jones, Butler, Butler (XII), Benedictines, Delaney, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, britannia.com, earlybritishkingdoms.com, celt-saints, Butler 1866, zeno.org, pravoslavie.ru - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. februar 2000