Den hellige Egwin av Worcester ( -717)

Minnedag: 30. desember

Den hellige Egwin av Worcester ( -717)

Den hellige Egwin (Ecgwine; lat: Egwinus) var av kongelig blod, i slekt med kong Ethelred av Mercia (675-704) – muligens hans nevø. Han viet seg helt fra ungdommen til et religiøst liv. Da Worcesters andre biskop Oftfor døde, ble Egwin i 692 eller 693 mot sin vilje valgt til ny biskop av konge, presteskap og folk.

Men denne populariteten ga seg snart. Han pådro seg raskt fiendskap fra en gruppe på grunn av sin pastorale strenghet da han fordømte de ulovlige forbindelsene enkelte stormenn hadde. De anklaget ham for kongen og erkebiskopen av Canterbury og tvang ham til å trekke seg fra sitt bispedømme. Egwin ønsket å forsvare seg i Roma, og forfatteren av Egwins biografi henter inspirasjon fra germansk og gresk folklore når han forteller:

Egwin låste sine føtter i fotjern og kastet nøkkelen i elva Avon. Senere foretok han en pilegrimsferd til Roma, og der kjøpte han en fisk på markedet. I magen på den fant han nøkkelen.

Paven frikjente ham for de uspesifiserte anklagene og han vendte tilbake til sitt bispedømme. Disse fabelelementene kan sammenlignes med dem i biografien til den hellige Aldhelm av Sherborne. Egwins forbindelse med Malmesbury blir understreket av at han feiret begravelsesmessen for Aldhelm i 709.

Etter reisen til Roma grunnla Egwin det berømte Evesham-klosteret sammen med kong Ethelred. Etter at det ble gjenopprettet rundt 975, ble det et av de store benediktinerklostrene i England. Anledningen for Egwins grunnleggelse blir sagt å ha vært en visjon av Jomfru Maria i en eng ved elva Avon, som først ble sett av gjeteren Eof og deretter av Egwin selv. Noen forskere har satt spørsmålstegn ved Egwins deltakelse i grunnleggingen av Evesham. Noe forbindelse med den hellige Wilfrid av York om grunnleggelsen er mulig, men ikke støttet av samtidige kilder, men Evesham kunne ha vært et av Wilfrids syv navnløse klostre i Mercia.

Rundt 709 foretok Egwin sin andre pilegrimsreise til Roma sammen med kong Kenred (Coenred) av Mercia (704-09), Ethelreds etterfølger, og den hellige kong Offa av Essex, østsaksernes rike (707-09). Det fortelles at han mottok betydelige privilegier for sin grunnleggelse fra pave Konstantin I (708-15). En av Egwins siste viktige handlinger var å delta på det første store konsilet i Clovesho.

Egwin døde i følge Florence av Worcester den 30. desember 717 i Evesham og ble gravlagt i klosteret der. Translasjonen av hans relikvier ble foretatt i 1039 av biskop Ælfward av London, tidligere abbed av Evesham. Det ga anledningen for Egwins første biografi, som hevdet å inkorporere eldre elementer, men som likevel ikke kan regnes som helt pålitelig. Det er denne biografien som er sitert ovenfor.

Sent på 1000-tallet, da noen av de angelsaksiske helgenenes kult ble betvilt av den salige erkebiskop Lanfranc av Canterbury (1070-89) og normannerne, ble Egwins hellighet forsvart av en ildprøve, av mirakler og av en suksessfull reise for å samle inn penger i det sørlige England. Denne ble foretatt av munker fra Evesham, som bar Egwins relikvier med seg. Dette var for å kjøpe tømmer og stein for den nye kirken som var nødvendig for den raskt voksende kommuniteten. Det ble skrevet ned mirakler som skjedde på denne turen i 1077 så langt borte som Dover, Oxford og Winchester. I det minste en gang krysset følget elva Trent. Den tvilen som var uttrykt av de normanniske kirkelederne som erkebiskop Lanfranc av Canterbury om autentisiteten til denne tvilsomme angelsaksiske kulten, ble med dette effektivt stoppet.

Egwin har minnedag 30. desember. Translasjonsfester feires 10. september og 11. januar. To gamle kirker ble viet til ham, og han blir fremstilt i kunsten som engelsk biskop med en fisk som har en nøkkel i munnen. Han kan lett blandes sammen med den tyske helgenen Benno.