Rouen 2014

Feiringen av tusen­års­minnet for Olav den Helliges omvendelse i Rouen.

OBS: Økumenisk guds­tjeneste flyttet til lørdag den 18. oktober.

Les mer
 

Den hellige Eva av Liège (~1205-~1265)

Minnedag: 14. mars

Den hellige Eva (Evelyne; lat: Heva) ble født rundt 1205 i Liège i det nåværende Belgia. Det synes som om det var etter råd av den salige Juliana av Mont Cornillon at hun ble inkluser (lat inclusio = innesperring), det vil si innemurt nonne, i tilknytning til kirken St. Martin i Liège under den cisterciensiske regel, og derfor er hun også kjent som Eva av St. Martin. Eva og Juliana ble nære venner, og det var hos Eva at Juliana tok tilflukt da hun ble tvunget til å forlate sitt kloster den første gangen.

Etter venninnens død var det Eva som med stor suksess fortsatte hennes arbeid med å innføre en liturgisk fest for Det hellige Sakrament: Corpus Christi (Kristi Legemsfest). Pave Urban IVs (1261-64) bestigelse av Peters stol i 1261 skapte håp, for han hadde tidligere, som erkediakon Jakob Pantaleon, vist seg sympatisk innstilt da Juliana drøftet temaet med ham. Festen ble innført i 1264 like før Evas død, og det var til henne at pave Urban sendte en kopi av bullen som innførte festen sammen med en kopi av officiet som var skrevet til den av den hellige Thomas Aquinas. Hans brev til henne, Scimus, o filia, er datert 8. september 1264.

Det finnes et visst belegg for at det først var Eva og ikke Juliana som fikk æren for å være hovedforkjemperen for ideen om denne festdagen, og hennes store betydning for å få den innført må i hvert fall ikke overses.

Eva døde rundt 1265 i Liège. Hun ble gravlagt i kirken St. Martin. Straks etter hennes død startet en kult rundt hennes grav, og den var mye større en Julianas og fikk fremfor alt et stort oppsving i barokktiden. Hennes relikvier ble skrinlagt i 1542, og i 1622 ble de formelt identifisert og lagt i et nytt skrin i St. Martin etter anmodning fra infanta Isabella, guvernør for Nederlandene. I 1746 ble relikviene skrinlagt over høyalteret i kirken. I dag befinner det seg relikvier i Gent og Antwerpen i tillegg til i Liège.

Eva ble helligkåret ved at hennes kult ble stadfestet den 1. mai 1902 av pave Leo XIII (1878-1903). Hennes minnedag er 14. mars, datoen hun feires i Liège, og andre minnedager er 26. mai og 6., 25. og 26. juni. Eva regnes sammen med Juliana som grunnlegger av Corpus Christi, og noen steder har de felles minnedag 5. april (Julianas dødsdag). Hun er ikke skrevet inn i Martyrologium Romanum før utkastet til den nye utgaven (2001) med minnedag 14. mars.

Eva fremstilles enten alene eller sammen med Juliana, gjerne med monstrans og bok, eller med pavebulle som bekrefter innføringen av Corpus Christi. Hovedkilden for Evas liv er Julianas biografi.