Støtt Caritas’ arbeid i Irak!

Situasjonene i Nord-Irak er desperat for tusenvis av kristne og andre internt fordrevne. Gi ditt bidrag til hjelpearbeidet her.

Les mer
 

Den hellige Euthymios Opplyseren ( -1028)

Minnedag: 13. mai

Den hellige Euthymios (lat: Euthymius) ble født på 900-tallet i Iberia (det vil si Georgia). Han var sønn av den hellige Johannes Ibereren. Faren brakte ham med seg tilbake fra Konstantinopel, hvor han og andre iberiske ungdommer var holdt som gisler av keiseren, og tok ham med til Athosfjellet, der de grunnla et kloster for iberiske munker. Dette klosteret ble kalt Iviron (Iweron – Ibereren), og det eksisterer fortsatt, men nå er munkene greske.

Da faren døde rundt 1002, etterfulgte Euthymios ham som abbed for Iviron. Han var av stor nytte for sin kirke ved å oversette rundt 60 verker fra gresk til iberisk (karthvelisk, grusisk, georgisk). Dette gjaldt verker av kirkefedre som de hellige Basilios den Store, Gregor av Nyssa, Efrem og Johannes Kassian, bibelske kommentarer, liturgiske bøker og helgenbiografier, blant annet den hellige Gregor den Stores «Dialoger». Han fikk tilnavnet Illuminator eller «Opplyseren», og gagnet klosteret ved sin fasthet og sine dyder.

Etter 14 år som abbed trakk Euthymios seg tilbake for å konsentrere seg fullt ut om sine oversettelser. Han ble innkalt til Konstantinopel av keiser Konstantin VIII (976-1028) for å forklare urolighetene mellom greske og iberiske munker i Iviron. Men på veien dit ble han utsatt for en ulykke og falt av muldyret, og den 13. mai 1028 døde han av skadene han fikk. Hans minnedag er 13. mai.