Den hellige Eosterwine av Wearmouth (650 - 686)

Minnedag: 7. mars

Den hellige Eosterwine var av edel byrd, og han gikk i kong Egfrid av Northumbrias tjeneste og kjempet i hans hær. I en alder av 24 år ble han munk i Wearmouth, klosteret som nettopp var grunnlagt av hans fetter den hellige Benedikt Biscop. Her var han en alminnelig munk blant de andre, og han tok sin fulle del i alle oppgavene i klosteret. Han melket kyrne og sauene, han arbeidet i bakeriet, hagen og kjøkkenet og han deltok i innhøsting og tresking.

I 679 ble Eosterwine viet til prest og i 682 utnevnte Benedikt Biscop ham til abbed for å styre mens han selv var borte. Som abbed var han snill og tilgjengelig for alle, akkurat som han hadde vært før sin forfremmelse. Han delte den samme maten og de samme soveforholdene som resten av sin kommunitet og deltok i det manuelle arbeidet.

Eosterwine døde den 6. mars 686 i den unge alder av 36 år mens hans kommunitet var til matutin. Han ble gravlagt ved kirkedøren, men hans relikvier, sammen med St. Benedikt Biscops og St. Sigfrids, ble overført av den hellige Ceolfrid til et skrin like ved høyalteret. Hans kult var hovedsakelig lokal, men hans navn står også i det gammelengelske martyrologiet fra Mercia.

Hans minnedag er 7. mars.

av Webmaster publisert 14.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51