Den hellige Epafroditos av Filippi (1. årh)

Minnedag: 22. mars

Den hellige Epafroditos (lat: Epaphroditus) nevnes av den hellige apostelen Paulus med stor kjærlighet og aktelse i brevet til Filipperne:

«Jeg har imidlertid funnet å måtte sende Epafroditos tilbake til dere, han som har vært min bror, medarbeider og stridskamerat, og som dere sendte meg for å komme meg til hjelp med det jeg trengte. For han lengtet slik etter dere og følte seg svært ille til mote, siden dere hadde fått høre at han var syk. Og det er riktig at han var syk, til og med døden nær; men Gud hadde miskunn med ham – ja, ikke bare med ham, men også med meg, så jeg slapp å få den ene sorg ovenpå den andre. Desto mer har jeg nå vært opptatt med å få ham av sted, så dere kunne få den glede å se ham igjen, og jeg bli en bekymring mindre. Hils ham da velkommen i Herren med største glede, og vis all respekt for slike som han: Det var i oppdrag for Kristus han holdt på å miste livet; han satte livet på spill for i deres sted å utføre den tjeneste dere selv var forhindret fra å yte meg» (Fil 2,25-30).

Epafroditos betraktes tradisjonelt som den første biskop av Filippi i Makedonia. Både Andriaci [Andriacia] i Lykia og Terracina i Italia regner også en Epafroditos som sin første biskop, og de tre skal ha vært blant Kristi 72 disipler. Det er svært sannsynlig at det er snakk om samme person med forskjellig lokal kult.

Hans minnedag er 22. mars. Han står som nr. 58 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Forsøk på å identifisere Epafroditos med den hellige Epafras, mangler ethvert grunnlag.

av Webmaster publisert 12.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51