Den hellige Emmanuel Phung (1796-1859)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Emmanuel Phung (egentlig Emmanuel Phung Van ) ble født ca 1796 i Dau Nuóc i Cù Lao Giêng i Vietnam. Han var familiefar og arbeidet som kateket, og ble av den grunn garrottert den 31. juli 1859 ved Châu Dôc.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Han var en av seks som ble nevnt ved navn i kanoniseringsmessen. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Emmanuel kan også minnes på dødsdagen 31. juli.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51