Den hellige Erasmus av Antiokia (1.årh?)

Minnedag: 25. november

Den hellige Erasmus var fra Syria og muligens biskop, og han led martyrdøden i Antiokia i Syria (i dag Antakya i Sørøst-Tyrkia). Sannsynligvis dreier det seg om en duplikat av den hellige Erasmus (Elmo) nødhjelperen, som ifølge legenden var patriark av Antiokia i Syria (i dag Antakya i Sørøst-Tyrkia) i Syria før han ble biskop av Formiae i Campania i Italia. Erasmus av Antiokias minnedag er 25. november. Mange mener at Erasmus av Antiokia er den opprinnelige helgenen, og at legenden om Erasmus av Formiae bygger på ham.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 12.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:51