Den hellige Emilius av Sardinia og seks ledsagere

Minnedag: 28. mai

De hellige Felix, Priamus, Lucian, Fortunatus, Jucundianus og Lucius

Den hellige Emilius (Aemilius; it: Emilio) er lederen for en gruppe martyrer som æres på Sardinia i Italia. Det eneste man har etter denne gruppen martyrer, er de kirkene på Sardinia som er oppkalt etter dem. Ellers vet vi ingenting om dem, heller ikke når og hvor de døde. I Martyrologium Romanum har de en felles minnedag den 28. mai. Der nevnes tre ledsagere, Felix, Priamus og Lucian (it: Felice, Priamo e Feliciano), mens andre kilder nevner også tre til, Fortunatus, Jucundianus og Lucius (it: Fortunato, Giocondiano e Lucio)

Men Priamus står for Primus (it: Primo) og Felix identifiseres som Felician (Felicianus; it: Feliciano), og de hellige Primus og Felician (d. 303) er to autentiske romerske martyrer fra 9. juni. Om Emilius vet vi ikke noen ting. Indikasjonen på at Sardinia var stedet for deres martyrium, er en feil. Det er riktig at man på denne øya i 1620 fant levningene av Priamus, Lucian (korrumpert til Felician) og Emilian (variant av Emilius), men sardinierne er kjent for å sette helgennavn på en stor mengde knokler utgravd i deres kirker og for å fabrikkere falske inskripsjoner.

De minnes den 28. mai også i Martyrologium Hieronymianum og i andre gamle martyrologier. Noen regner dem som bekjennere, ikke martyrer. Andre mener at de led martyrdøden i Cagliari på Sardinia, enten under keiser Hadrian (117-38) eller Nero (54-68).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. januar 1999

av Webmaster publisert 17.01.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:04