Den salige Emmanuel Domingo y Sol (1836-1909)

Minnedag: 25. januar

 

Den salige Emmanuel Domingo y Sol (1836-1909)

Den salige Emmanuel Domingo y Sol (sp: Manuel) ble født den 1. april 1836 i Tortosa i provinsen Tarragona i Catalonia i Spania. Han var den ellevte av tolv barn av Francisco Domingo Ferre og Josefa Sol Cid, og han ble døpt dagen etter fødselen. Av foreldrene lærte han kjærlighet til eukaristien og de fattige. Han fikk den nødvendige oppdragelse og utdannelse, først av foreldrene. Den 18. oktober 1845 ble han fermet (konfirmert).

Fra ung alder følte Emmanuel kallet til å bli prest. Han fikk sin utdannelse på den lokale folkeskolen og deretter hos en god huslærer. Han begynte på bispedømmets seminar i hjembyen i 1851, 15 år gammel. Hans medstudent, nære venn og slektning var den hellige Henrik Antonius de Ossó y Cervelló (sp: Enrique Antonio).

Emmanuel ble presteviet den 2. juni 1860, 24 år gammel. Han viet seg deretter med spesiell forkjærlighet til katekese og prekenvirksomhet i bispedømmet. Han ble utnevnt til sogneprest i Aldea, men i 1862 fikk biskopen ham skrevet inn ved universitetet i Valencia, hvor han i tre år studerte til en lisensiatgrad i teologi. Den 5. februar 1864 ble han utnevnt til professor i religion og moral ved et institutt i hjembyen Tortosa, og i 1865 ble han utnevnt til professor i teologi ved bispedømmets seminar i Tortosa.

Hans akademiske plikter hindret ham ikke i å utføre en energisk og mangesidig tjeneste i bispedømmet. Han instruerte ungdommer i katekismen, var aktiv i den religiøse pressen og foretok misjoner til arbeidere. I 1867 assisterte han sin venn Henrik de Ossó ved dennes første messe, og det var på et besøk til Emmanuel at Henrik døde i 1896. Emmanuel grunnla et sports- og kultursenter for ungdom, grunnla den første katolske avisen beregnet på ungdom, El Congregante, og i 1873 åpnet han et hus for fattige seminarister, Kollegiet St. Josef.

En av hans hjertesaker var videreutdannelse og formasjon av gode prester, og i 1883 grunnla han et institutt eller brorskap (sodalium) av sekularprester kalt Hermandad de Sacerdotes operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús, «Prestebrorskapet av bispedømmearbeidere av Jesu hellige Hjerte» (Sodalium Sacerdotum operariorum dioecesanorum Sacro Corde Iesu – OD) for å fremme prestekall og utdanne aspirantene ved seminaret. I 1892 grunnla han Det spanske kollegiet i Roma, hvor unge spanske klerikere kunne reise for å fullføre sine studier. Han grunnla også tre søsterkongregasjoner.

Velkjent for sitt hellige liv og utslitt av sitt arbeid døde Emmanuel den 25. januar 1909 i Tortosa, 72 år gammel. Hans grav er i kirken Reparación i Tortosa. Ved hans død drev hans brorskap åtte kallskollegier og åtte bispedømmeseminarer.

Hans saligkåringsprosess ble snart innledet, og den ble formelt introdusert i juli 1946. Den 4. mai 1970 ble hans «heroiske dyder» slått fast og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 10. november 1986 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret den 29. mars 1987 av paven sammen med Marcellus Spínola y Maestre og De tre karmelittsøstrene fra Guadalajara, som ble drept i Den spanske borgerkrigen. Hans minnedag er dødsdagen 25. januar.

av Webmaster publisert 28.06.2005, sist endret 02.10.2017 - 20:30