Den hellige Eucharius II av Tongeren-Maastricht (d. 530?)

Minnedag: 27. mars

Den hellige Eucherius (Eucher; fr: Euchère) ble født en gang på slutten av 400-tallet i Nederlandene. Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Eucherius II i 527 (?) den hellige Falko som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den nittende biskop av Tongeren og den tiende av Maastricht. Historisk sett er absolutt ingenting kjent om ham, bortsett fra at hans navn nevnes på denne listen. Det er ikke en gang klart hvor tradisjonen har hans navn fra.

Legenden vet noe mer og sier at han var sønn av kongen av Bretagne. Etter tre år som biskop døde han i september 530 (en kronograf skriver at han døde rundt 538). Han ble gravlagt i Maastricht. Han blir kalt «den andre» for å skjelne ham fra den hellige Eucherius I (d. 522?). Eucharius IIs minnedag er 27. februar. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Kilder: nl.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05