Den hellige Euryn ap Helig (500-t)

Minnedag: 23. august

Den hellige Euryn (Ernin, Ernan) levde i Nord-Wales på 500-tallet. Ifølge The Myvyrian Archaiology of Wales, utgitt i tre bind av The Gwyneddigion Society mellom 1801 og 1807, var han sønn av Helig ap Glannog av slekten til Cunedda. I et dokument som er trykt i Iolo-manuskriptene, nevnes han som en av de tolv sønnene av den hellige Helig ap Glannog av Tyno Helig («Heligs dal»), et lavtliggende landområde ved nordkysten av det historiske grevskapet Caernarvonshire (nå delt mellom de moderne grevskapene Gwynedd og Conwy). Heligs område strakte seg fra utløpet av elven Conwy til Puffin Island (wal: Ynys Seiriol, «den hellige Seiriols øy»; tidligere kalt Priestholm), øya som ligger i den nordøstre enden av Menai-stredet mellom Anglesey og fastlandet.

Helig fikk sitt område ødelagt av en stor oversvømmelsen av Irskesjøen på nordkysten av Wales, som dannet landet som nå er kjent som Lavan Sands (Traeth Lafan) og Beaumaris-bukten mellom Great Orme’s Head og Menai-stredet. Etter denne store katastrofen ble de «helgener» (det vil si munker) i Bangor i Maelor eller Bangor Is Coed, nå Bangor-on-Dee i Flintshire nær grensen til England. Senere flyttet noen av dem til den hellige Cadfans (ca 530-ca 590) Cor (= klosterskole, plur: Corau) på øya Bardsey (wal: Ynys Enlli) utenfor halvøya Llŷn i Carnarvonshire, nå i det moderne grevskapet Gwynedd. Senere grunnla de ulike kirker i flere deler av det nordlige Wales.

De sene Iolo-manuskriptene oppgir følgende navn på de tolv sønnene av Helig ap Glannog av Tyno Helig, som levde i regjeringstiden til kong Rhun ap Maelgwn av Gwynedd (549-86), det vil si midt på 500-tallet: De hellige 1. Gwyar, 2. Celynin, 3. Euryn, 4. Gwynin, 5. Boda, 6. Bodfan, 7. Bedwas, 8. Brendav, 9. Rychwyn, 10. Brothen, 11. Elgyvarch, 12. Peris

Denne Euryn kalles noen ganger Euryn y Coed Helig («of the Willow Wood») (willow = pil, vier, selje) for å skjelne ham fra hans navnebror Euryn y Coed Aur («of the Golden Wood»). Roscarrock angir festen for Euryn den 23. august. Det finnes en kjegleformet høyde og en landsby i sognet Llandrillo yn Rhos som kalles Bryn Euryn, og dette navnet kan ha blitt utledet fra ham.

Det er mulig, men ikke sikkert, at denne Euryn (Ernin) er identisk med den hellige Ernin av Bretagne. En rekke helgener ved navn Ernin opptrer i de irske martyrologiene. 25 helgener med dette navnet identifiseres av den irske kanniken, hagiografen og historikeren John O’Hanlon (1821-1905) fra de irske kalenderne. Vi finner hans liste i en av fotnotene i hans hovedverk Lives of the Irish Saints (full tittel Lives of the Irish Saints: with special festivals, and the commemorations of holy persons), se den hellige Ernen av Irland.

Kilder: Farmer, Baring-Gould (4), Enwogion Cymru, genealogy.rootsweb.ancestry.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. august 2014

av Per Einar Odden publisert 18.05.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:03