Støtt Caritas’ arbeid i Irak!

Situasjonene i Nord-Irak er desperat for tusenvis av kristne og andre internt fordrevne. Gi ditt bidrag til hjelpearbeidet her.

Les mer
 

Den hellige Eustochium av Betlehem (~368-~419)

Minnedag: 28. september

Den hellige Eustochium Julia ble født ca år 368 i Roma. Hun var datter av den hellige Paula og søster av den hellige Blesilla. Begge disse hellige tilhørte en asketisk krets i Roma under ledelse av den hellige Marcella, og deres veileder var den hellige Hieronymus. Blesilla var hans yndlingsprotesjé, men da hun døde i 383, bare 20 år gammel, ble Hieronymus' interesse konsentrert om Paulas tredje datter, Eustochium. Han formet henne fra tidlig alder til en slags lærd jomfruelighet, en oppdragelse som inkluderte timer i hebraisk og formaninger til kyskhet "så presise og detaljerte at de ville fått en legionær til å rødme". Søsteren Paulina giftet seg med den hellige senatoren Pammachius, men døde i 397 etter å ha satt et dødfødt barn til verden.

I 385 forlot en skuffet Hieronymus Roma etter å ha blitt forbigått ved pavevalget. I mai 386 reiste Paula, Eustochium og andre av hans disipler etter ham. De møtte Hieronymus', som nå hadde flyttet til Antiokia, og deretter dro de på pilegrimsreise til Det hellige Land og til Egypt for å møte munkene og eremittene der.

Senere i 386 slo de seg ned i Betlehem. Paula og Eustochium var nå fornøyd med å bo i en knøttliten hytte i stedet for sin romslige romerske villa. Paula tok nå ledelsen for gruppen, og for hennes formue kjøpte de noen hus, hvor hun under Hieronymus' ledelse grunnla tre store kvinneklostre og han et mindre mannskloster hvor de kunne leve et ordensliv i fred. Alle var likt kledd, ganske enkelt, for å vise at de alle var like i Guds øyne. Men midt i askesen holdt de fast ved de romerske sosiale forskjellene: I et av kvinneklostrene ble søstrene delt i tre grader etter sosial klasse, og de møttes bare til tidebønnene og gudstjenestene. Eustochium hadde ansvaret for alle praktiske oppgaver, inkludert matlaging. Paula ga bort så mye penger til velgjørenhet at mot slutten av livet hadde hun og ledsagerne en svært anstrengt økonomi.

Det ble åpnet et gjestehus for reisende og en gratis skole hvor Hieronymus lærte barn fra området gresk og latin. Selv bodde han i en grotte nær Fødselsgrotten. Paula sa at det var for å være sikker på at hvis Maria og Josef igjen kom til Betlehem, ville det finnes et sted hvor de kunne bo. Hans disipler hjalp ham med hans arbeid med å oversette Bibelen til latin. Men da synet begynte å svikte, ville han ha vært nødt til å gi opp arbeidet om ikke Eustochium og hennes mor hadde vært der og hjulpet ham. Han anså at de var bedre skikket til å vurdere verdien av hans arbeid enn de fleste menn, og han dediserte noen av hans skrifter til dem.

Etter den hellige Paulas død i 404 var det den hellige Eustochium som tok ledelsen for kvinnekommuniteten i Betlehem, selv om Hieronymus forteller at hun ønsket at hun kunne ha blitt gravlagt sammen med moren. Hun måtte ta seg av den store gjelden moren etterlot seg.

Hun var leder for kommuniteten da den ble plyndret og brent av en mobb. Men hun overlevde ikke sjokket særlig lenge, og døde ca 419 i Betlehem. Hieronymus skrev at hennes død "har voldt meg fryktelige bekymringer og nesten forandret min levemåte, for alderdommen tar på meg". Etter Eustochiums legendariske vita døde hun den 28. september 420, to dager før Hieronymus.

Det er hovedsakelig gjennom Hieronymus' brev at Eustochium er kjent. Det lengste av dem var adressert til henne da hun var ca 16 år. Det er en informativ avhandling om det jomfruelige liv, og er et berømt dokument i historien til monastiske idealer. Hieronymus skriver et annet sted at hun var en kvinne av stor ånd i en liten kropp, og tilskriver skrivingen av mange av hans bibelkommentarer hennes oppmuntring.

Hennes minnedag er 28. september. Hennes navn står i Martyrologium Romanum. Hun fremstilles som jomfru eller nonne med lilje, som eneboerske eller i samtale med Hieronymus.