Den hellige Flavius av Nikomedia og fem ledsagere (d. ~300)

Minnedag: 7. mai

Den hellige Flavius var biskop av Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia). Der led han martyrdøden rundt år 300 under keiser Diokletian (284-305), sammen med sine to brødre Augustin, som også var biskop, og Augustus (Augustin), samt Marcellinus, Makrobius (Macrobius) og Eutheus (Eutychius), som også noen kilder beskriver som brødre.

Deres minnedag er 7. mai i Martyrologium Romanum, som bare nevner Flavius, Augustus og Augustin som martyrer og brødre. Men av de tre er det bare Flavius som med sikkerhet kan knyttes til Nikomedia. Augustus og Augustin ser ikke ut til å være noe annet enn en duplisering av en og samme martyr, som ikke kan identifiseres.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. august 2006

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 01.10.2018 - 16:11