De hellige Ferreolus og Ferrutius av Besançon ( - ~212)

Minnedag: 5. september

Skytshelgener for Besançon, medskytshelgener for erkebispedømmet Besançon

De hellige presten Ferreolus og diakonen Ferrutius (Ferrutio) ble sagt å være brødre og kom fra Lilleasia. De kan ha vært grekere, men det er mer trolig at de var gallere som hadde studert i Lilleasia og kommet under kristen innflytelse. Det hadde eksistert handelsforbindelser mellom Rhônedalen og Midtøsten i flere hundreår, og Lyon var et senter for kristen virksomhet. Deres legendariske akter sier at de to ble konvertert av den hellige Polykarp, biskop av Smyrna, som døde i 155 eller 156.

Biskop den hellige Ireneus av Lyon ordinerte dem og sendte dem til området rundt Besançon for å misjonere. Der arbeidet de i ca tretti år. På dette tidlige stadium av den kristne æra var menighetene små og utsatt for forfølgelser. Det gikk fortsatt rykter om at kristne praktiserte svart magi og spiste småbarn. Når det var tid for store hedenske festivaler, måtte de kristne gå i dekning, og nær Besançon er det en dyp kløft i klippene, som skal ha vært deres tilfluktssted.

Rundt 212 brøt det ut en forfølgelse hvor både Ferreolus og Ferrutius ble arrestert, torturert og halshogd. Deres relikvier skal ha blitt gjenfunnet den 5. september 370 av en tribun i hæren da hans hund jaget en rev, og de ble skrinlagt av biskop Anianus. Allerede i andre halvpart av 500-tallet fantes det en kirke i Besançon som var viet til de to martyrene. Gregor av Tours nevner dem, og Missale Gothicum, som ble samlet ca år 700, inneholder et fult proprium for en messe til deres ære.

Deres minnedag er enten 5. september eller 16. juni. Deres navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 04.01.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51