Den hellige Frans Xavier Can (1803-1837)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Frans Xavier (Phanxicô Xaviê) Can ble født i 1803 i Son Mieng i Hà Dông Vietnam. Han ble kateket tilknyttet fedrene fra Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP). Han ble kvalt i fengslet den 20. november 1837 i O Câu Giây.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Frans kan også minnes på dødsdagen 20. november.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51