Den hellige Frans Isidor (François-Isidore) Gagelin (1799-1833)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Frans Isidor (François-Isidore) Gagelin ble født i 1799 i Montperreux i det franske bispedømmet Besançon. Han sluttet seg til Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP) og ble sendt til Vietnam i 1822. Ved ankomsten dit ble han viet til prest, men han arbeidet også som kartograf ved keiserhoffet.

Han arbeidet nidkjært som misjonær inntil forfølgelsen brøt ut og keiser Minh Mang bestemte at alle prester skulle arresteres. Han overga seg til mandarinen i Bongson i Annam og ble tatt med til den keiserlige hovedstaden Hue i det sentrale Vietnam og dømt til døden for «å forkynne religionen om Jesus». Han ble langsomt kvalt til døde på skafottet den 17. oktober 1833 i Bai Dâu. Tre dager senere fikk keiseren hans lik gravd opp for å se om han hadde stått opp fra de døde.

Frans ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Frans kan også minnes på dødsdagen 17. oktober.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51