Den salige Frans Gálvez (1567-1623)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Frans Gálvez ble født i 1567 i Utiel i Nye Castilla i Spania. I 1591 sluttet han seg til fransiskanerordenens observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae - OFMObs) i Valencia og ble presteviet. Han dro til Manila på Filippinene i 1609 og deretter til Japan i 1612. Under forfølgelsene dro han i 1614 til Macao. Der fikk han huden farget for å kunne tas for å være japaner, og han dro inn i Japan på nytt i 1618. Han forkynte med stort mot, men til slutt ble han arrestert.

I august 1623 døde shogun Hidetada, sønn av Tokugawa Iyeyasu, og hans sønn Iyemitsu ble ny shogun. I stedet for å gjøre slutt på forfølgelsene fortsatte han sin fars og bestefars strenge politikk, og han fornyet dekretet av 1614. Tidlig i desember 1623 ga shogunen ordre om at 50 fanger i Edo (Yeddo) - det moderne Tokyo - skulle henrettes over langsom ild, og den 4. desember ble fangene tatt med til en slette nær Edo. Myndighetene ventet med Frans Gálvez og de to salige jesuittene Hieronymus de Angelis og Simon Yempo til slutt. Mens de 47 legfolkene ble drept, oppmuntret p. de Angelis dem til å bevare sin kjærlighet til Gud og minnet dem om at denne verdens trengsler er forbigående, mens himmelens gleder er evige. Når han så hver martyr bøye sitt hode i døden, hevet han sin hånd til absolusjon.

Deretter var det tid for de tre ordensmennene å dø. Da flammene virvlet opp rundt kroppene deres, gjorde p. de Angelis bålet om til en prekestol. Med høy stemme fortalte han tilskuerne at han og hans ledsagere døde for den kristne religion og ba katolikkene blant dem om å forbli trofaste i troen. Flammene slikket høyere og høyere, og de tre urørlige misjonærene ga sitt siste offer til Gud. De 47 legfolkene er ikke saligkåret, siden det foreligger utilstrekkelig informasjon om dem - mange av dem kjenner man ikke en gang navnet på.

Frans ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 119 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Frans' minnedag er dødsdagen 4. desember.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51