Den hellige Faustus av Glanfeuil (d. 607)

Minnedag: 15. februar

Den hellige Faustus (it: Fausto; fr: Fauste) ble født en gang i første halvdel av 500-tallet, trolig i det nåværende Italia. Da han var syv år gammel, betrodde hans foreldre ham til den hellige Benedikt av Nursia (ca 480-547) i klosteret på Montecassino. Under abbedens ledelse gjorde han store fremskritt i et hellig ordensliv, og med tiden ble han selv benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB).

Da den hellige biskop Innocent av Le Mans (Cenomanum) (532-43) i det nåværende departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire var på jakt etter munker for å bemanne klosteret Glanfeuil (Glandifolium) i den gamle regionen Anjou, nå i departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire, valgte Benedikt sin hellige disippel Maurus til å lede den nye grunnleggelsen, og som ledsagere fikk han munkene Simplicius, Antonius, Konstantian og Faustus. De holdt trofast ut sammen med ham og delte hans vanskeligheter og lidelser, hans trøst og gleder. Glanfeuil var det første benediktinerklosteret i Gallia.

Da Maurus førti år etter deres ankomst til Gallia var døden nær, ga han Faustus i oppdrag å vende tilbake til Italia igjen. Det var bare på en inntrengende bønn fra Maurus’ etterfølger Bertulf at Faustus forskjøv sin avreise i enda to år. Deretter vendte han i 585 (eller 590) til Italia sammen med Simplicius. Der bosatte de seg i Lateranet i Roma, hvor munkene fra Montecassino hadde begitt seg etter at deres kloster var blitt ødelagt. Montecassino ble herjet av langobardene i 577 og ikke gjenreist før i 717.

Etter inntrengende bønner fra brødrene, og spesielt fra abbeden Theodor, krev Faustus ifølge den legendariske Vita Sancti Mauri av abbed Odo av Glanfeuil, en biografi om Maurus, et verk som pave Bonifatius III (607-07) ga sin anerkjennelse. Om Faustus også skrev en biografi om Benedikt, er uvisst. Han døde i 607. På grunn av sin bakgrunn fra Montecassino kalles han også Faustus Cassinensis. Rundt klosteret Glanfeuil (Abbaye Saint-Maur de Glanfeuil, Abbaye de Saint-Maur-sur-Loire) vokste landsbyen Saint-Maur-sur-Loire opp. Faustus’ minnedag er 15. februar.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. april 2000

av Webmaster publisert 29.04.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51