Den salige Filip av Ratzeburg (d. 1215)

Minnedag: 18. desember

Den salige Filip (ty: Philipp) ble født en gang på 1100-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Ratzeburg i den nåværende delstaten Schleswig-Holstein i Nord-Tyskland.

Etter at den hellige biskop Isfrid av Ratzeburg (1180-1204) døde i 1204, ble Filip den tredje biskopen av Ratzeburg etter den hellige Evermod (1154-78) og Isfrid. Utrettelig oppfylte han de biskoppelige pliktene i sitt bispedømme og pleide minnet om sine hellige forgjengere.

Filip døde den 18. desember 1215. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 18. desember.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55