Den hellige Fintan Corach (500-t?)

Minnedag: 21. februar

Den hellige Fintan (Fiontan; lat: Fintanus) med tittelen Corach minnes i de irske kalenderne den 21. februar. Han står i den hellige Oengus Culdeus’ (d. ca 824) martyrologium Félire, og martyrologiet fra Tallaght har på denne dato notisen: «Festen for Fintan Corach av Lowhill, eller av Clonenagh».

Martyrologiet fra Donegal skriver: «Fiontain Corach, biskop, av Cluain-ferta-Brenainn; og han er i Cluain-eidhnech». Denne doble lokaliseringen av Fintan Corach, som knytter ham til både Clonfert, den hellige Brendan Sjøfarerens kloster, og til Clonenagh, klosteret til den hellige Fiontan av Clonenagh, som feires den 17. februar, har før til en viss forvirring Som den irske kanniken, hagiografen og historikeren John O’Hanlon (1821-1905) forklarer, er det vanskelig å vite når og hvor denne helgenen levde, ettersom det ikke finnes noen bevart biografi.

Selv om martyrologene hevder at han hersket over mange kirker og klostre, har han ikke blitt fremhevet i noen biografier eller akter. Den irske hagiografen og historikeren John Colgan (1592-1657) sier at han presiderte over kirken Leamchuill i grevskapet Kilkenny. Noen martyrologer sier at Fintan var enten gravlagt eller æret på dette stedet. Noen kilder hevder at han enten grunnla eller styrte en kirke i Cluain-aithchen (Clonkeen) i Laois. Det har vært hevdet at han levde på slutten av 500-tallet. Men han kan ikke forveksles med den hellige Fintan Maoldubh, som etterfulgte den store Fintan som abbed i Clonenagh og døde i 625, heller ikke med den hellige Fintan Munnu, som også skal ha blitt abbed av Clonenagh og døde i 634. Noen foreslår at han var en enkel munk som bodde i Clonenagh.

O’Hanlon sier at ordet Corach har en rekke betydninger avhengig av konteksten, det kan bety «den ustabile», «giveren av et løfte» eller «den melodiske». Det blir sagt at Fintan fikk dette tilnavnet enten fordi han kontinuerlig flyttet fra sted til sted, eller på grunn av et løfte han hadde gitt til sine brødre om at han skulle vende tilbake til Clonenagh, eller kanskje på grunn av hans melodiøse stemme. Noen gir ham navnet Fintanus os Psalmorum, og det fortelles at Os psalmorum er det samme som det irske Corach og betyr Psalmodius, altså «salmesynger».

Vi vet ikke når han døde, men det skjedde trolig en 21. februar. Han ble minnet på denne datoen i alle irske martyrologier og selv i Skottland. Det ble hevdet flere krav på å være stedet for hans død og hans grav. Leamchuill (nå Loughill eller Lowhill), Cluain-aithchen, Clonenagh og Clonfert nevnes alle av martyrologene.

Det finnes to skoler når det gjelder opprinnelsen av navnet Fintan, en avleder det fra fionn (lys, hvit) + sean (gammel), den andre mener at det er sammensatt av fionn og teine (ild). Det er et av de vanligste helgennavnene med over femti representanter på listen over homonyme helgener. Den viktigste er Fiontan av Clonenagh i grevskapet Laois. Flere helgener ved navn Fiontan er bedre kjent under den hypokoristiske formen Munna (gr: ὑποκoριστικος; hypokoristikos; det vil si kjælenavn). Munna eller Munnu er utledet fra mo-fhionna.

Kilder: zeno.org, omniumsanctorumhiberniae.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juni 2013

av Per Einar Odden publisert 10.06.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:04