Den hellige Frans (François) Jaccard (1799-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Frans (François) Jaccard ble født i 1799 i Onnion i Annecy i Savoia. Han sluttet seg til Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP) og ble viet til prest. Han ble sendt til Vietnam i 1826. Han led martyrdøden ved å bli kvalt til døde den 21. september 1838 i Nhan Biêu i Annam.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Frans kan også minnes på dødsdagen 21. september.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55