Den hellige Felix av Metz (300-t)

Minnedag: 21. februar

Den hellige Felix av Metz, gravyr av Jacques Callot (1592-1635)Den hellige Felix (fr: Félix) skal i henhold til legenden ha levd på 100-tallet i Gallia, men som alle de første biskopene av Metz skal han ha vært av gresk opprinnelse. I den eldste katalogen over biskoper i Metz (Divodurum) i Lorraine i det nåværende Frankrike, som går frem til 776, og som er bevart i sakramentariet til biskop Drogo av Metz (823-55), står Felix på tredje plass etter de hellige Klemens (fr: Clément) og Celestius (fr: Céleste) og foran de hellige Patiens (fr: Patient), Viktor I og Viktor II (fr: Victor).

Klemens æres som den første biskop av Metz. Ifølge tradisjonen ble han sendt av den hellige apostelfyrsten Peter til Metz en gang i det første århundret, sammen med sine to disipler, presten Celestius og diakonen Felix, som på listene står som hans etterfølgere på bispesetet. Felix skal ha innehatt dette embetet i 42 år på 100-tallet før han døde i 128. Han hadde «alle biskoppelige dyder» ifølge bispedømmets proprium.

Men franskmennene elsker jo å kalle sitt land for «Kirkens eldste datter», og det oppsto tidlig behov for å pynte litt på historiene for å flytte kristningen av Frankrike til apostlenes tid. Mange av de tidligste franske helgenene ble utstyrt med biografier som flyttet dem flere århundrer frem i tid. Det er trolig at de første biskopene av Metz levde 200 år senere, på slutten av 200-tallet eller, mer sannsynlig, tidlig på 300-tallet.

Man regner nå med at den første biskopen, Klemens, satt på bispesetet fra rundt 280 til rundt 300. Katalogen over biskopene av Metz sier at den andre biskopen Celestius var biskop i femten år, altså fra rundt 300 til rundt 315. Celestius’ etterfølgere Felix og Patiens ville da ha vært biskoper fra rundt 315 til 343, altså i 28 år, betraktelig mindre enn de 42 årene som bispelisten nevner for Felix alene. Vi har ingen opplysninger om lengden på Patiens’ episkopat, så vi kan ikke beregne når han overtok etter Felix.

På 1000-tallet ble Felix’ relikvier overlevert av den 47. biskopen av Matz, Theoderik av Luxembourg (fr: Thierry) (1006-47; d. 1081) til bispedømmet Bamberg, som var opprettet av den hellige keiser Henrik II (1002-24; keiser fra 1014). Hans minnedag står ikke i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004), men i den førkonsiliære utgaven ble han minnet den 21. februar:

Metis, in Gallia, sancti Felicis Episcopi.

I Metz i Gallia, den hellige Felix, biskop.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, fr.wikipedia.org, zeno.org, nominis.cef.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. januar 1999 - oppdatert: 11. januar 2016

av Webmaster publisert 17.01.1999, sist endret 11.01.2016 - 12:32