De salige Barbastro-martyrene (d. 1936)

Minnedag: 13. august

nullDen salige Filip Munárriz Azcona og femti ledsagere

Misjonskongregasjonen Claretinerne eller «Sønner av Marias uplettede hjerte» (Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis [Cordis Mariae Filii] – CMF) ble grunnlagt i 1849 av den hellige Antonius Maria Claret (1807-70). I alt mistet denne kongregasjonen 271 medlemmer i løpet av Den spanske borgerkrig.

Denne gruppen på 51 saligkårede martyrer led martyrdøden mellom 2. og 18. august 1936. De tilhørte kommuniteten i byen Barbastro i provinsen Huesca i regionen Aragón, hvor ordenens unge aspiranter forberedte seg på prestevielsen. Kommuniteten besto av seksti medlemmer: ni prester, 39 teologistudenter (hvorav to argentinske) og tolv legbrødre.

Borgerkrigen i Spania brøt ut den 18. juli 1936 med Francos militærkupp. For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen. I Barbastro ble makten straks overtatt av en revolusjonskomité ledet av anarkistene, for «å beskytte den republikanske frihet». Komiteens tiltak rettet seg i første rekke mot alle som hadde en funksjon eller noe innflytelse i Den katolske kirke. Nesten 90 % av prestene og biskopen i det lille bispedømmet Barbastro falt som ofre for terroren.

nullClaretinermisjonærene i byen stolte på den republikanske kommandanten oberst José Villalbas ord: «Soldatene er klare i brakkene. De vil reagere på et øyeblikks varsel». Men klokken 5.30 om morgenen mandag den 20. juli kom rundt seksti væpnede militsmenn for å ransake claretinernes hus etter våpen, men uten å finne noen. Alle medlemmene av kommuniteten ble sendt i fengsel under trusler og fornærmelser. De tre ledende prestene i huset, superioren Filip Munárriz Azcona, den åndelige veilederen Johannes Díaz Nosti og økonomen Leontius Pérez Ramos, ble skilt fra de andre og henrettet av en eksekusjonspelotong ved daggry den 2. august 1936.

nullFengslet var overfylt, men ved den samme plassen lå piaristenes skole med en relativt stor hall i kjelleren under teatersalen, og den ble claretinernes fengsel. Snart ble de få madrassene fjernet, de kunne ikke skifte klær og de måtte vaske lommetørklærne sine med drikkevannet. På 3 ½ uke fikk de barbere seg bare tre ganger. Til sammen var de 49 personer i en hall på 25x6 meter, og i tillegg var august måned i 1936 spesielt varm. De eneste besøkende som fikk slippe inn, var prostituerte som ble sendt for å friste dem.

To argentinske studenter som ble satt fri noen dager før skytingen begynte, kunne fortelle om den mentale torturen de ble utsatt for. En gang fikk de vite at kveldsmaten den dagen ville bli deres siste måltid, og i alt fire ganger mottok de generalabsolusjon fordi de trodde at deres død var nær forestående. Vokterne sa gjentatte ganger: «Vi hater dere ikke som personer. Vi hater yrket deres, deres svarte drakter, deres prestekjoler». Grunnen til fengslingen og henrettelsene var klar. I de første dagene kunne de motta kommunionen, for en av prestene hadde reddet sakramentet fra tabernaklet før arrestasjonen.

Mandag den 10. august begynte claretinernes siste uke, selv om de ikke var klar over det. Åtte dager tidligere hadde republikanerne skutt deres superior, deres åndelige veileder og kommunitetens økonom sammen med andre prester og legfolk fra byen. De hadde også skutt biskopen av Barbastro, den salige Florentinus Asensio Barroso. Den 11. august fikk fangene besøk av en representant for revolusjonskomiteen. Anklagene om våpenbesittelse og planlegging av konspirasjon var absurde. De unge ordensmennene fikk forbud mot å snakke med høy stemme og å samle seg i grupper på mer enn to personer. Piaristenes rektor brakte dem noen bøker, men nå var det ikke tid til å lese, men bare å forberede seg på døden.

nullDen 12. august kom noen fra komiteen inn i hallen klokken syv på morgenen og leste opp en liste med navn. Alle skriftet en siste gang og tilbrakte dagen i bønn. Alle tilga sine bødler og lovte å be for dem i himmelen. De skrev sine avskjedshilsener på alt de fant: i musikkbøker, på pianostolen, på sjokoladepapir. På innpakningspapiret til en sjokolade er det bevart en hilsen fra hele gruppen til sin mor Kongregasjonen, ført i pennen av den 21-årige studenten Faustino Pérez:

«12. august 1936 i Barbastro. Seks av våre brødre er allerede martyrer, og snart håper vi å være det samme. Men før det skjer, ønsker vi å gjøre det klart at vi før vi dør tilgir dem som tar fra oss livet. Vi ofrer det for den kristne ordning av verden, for Den katolske Kirkes endelige seier, for vår elskede kongregasjon og for vår kjære familier. Dette er det endelige offer til kongregasjonen fra hennes martyrbarn!»

Deretter følger førti signaturer fulgt av hurrarop for Kristus og Marias hjerte. Avskjedshilsenen sluttet:

«Lev evig, elskede kongregasjon! Så lenge du har barn i fangehullene som dem du har her i Barbastro, tvil ikke på at din skjebne er evig. Velsignet være Gud for at jeg har fått kjempe i dine rekker!»

Natten mellom 12. og 13. august skulle bli den siste for mange av dem. Alle hadde skriftet og bedt. De utenlandske studentene hadde hørt deres siste betroelser og tørket deres siste tårer. Ved midnatt kom to militssoldater inn med tau som allerede var flekket av blod. Alle over 26 år ble bedt om å komme frem, men ingen rørte seg. Ingen var så gamle. Ikke 25 år heller. Da ble lyset slått på og de første 20 navnene på listen lest opp. Hendene ble bundet bak på ryggen og to og to ble bundet sammen rundt albuene. Alle var like rolige, og man kunne høre dem tilgi dem som bandt dem. Noen ropte: «Farvel brødre, vi ses i himmelen». Til dem som ble igjen, sa militssoldatene: «Dere har et helt døgn på å spise, le, glede dere, danse og gjøre hva dere vil. I morgen til samme tid vil vi hente dere til den samme turen i den kjølige luften opp til kirkegården. Nå kan dere slukke lyset og legge dere til å sove». Litt senere kunne de høre skuddene.

nullNeste ettermiddag klokken 17.30 ble de to argentinske studentene Pablo Hall Fritz (25) og Atilio Cecilio Parussini Sof (22) løslatt. Faustino Pérez skrev en ny hilsen til kongregasjonen:

«Elskede kongregasjon. Dagen før i går, den 11., døde seks av våre brødre som martyrer. I dag, den 13., har tyve flere vunnet martyrpalmen, og i morgen, den 14., venter de gjenværende 21 av oss å dø. Gud være lovet! Og hvor edelt og heroisk dine sønner har oppført seg, elskede kongregasjon! Vi tilbringer dagen med å oppmuntre hverandre og be for våre fiender og for vårt elskede institutt. Når øyeblikket kommer da de neste ofrene plukkes ut, føler vi alle en hellig ro og en iver etter å høre vårt navn bli ropt opp, slik at vi kan slutte oss til rekkene av de utvalgte. Vi har sett frem til dette øyeblikket med stor utålmodighet. Da det kom til dem som allerede har blitt utvalgt, har vi sett noen av dem kysse tauene som bandt dem, mens andre uttalte sin tilgivelse til den væpnede mobben. Da de kjørte av gårde i lastebilen til kirkegården, kunne vi høre dem rope: ‘Lenge leve Kristus Kongen!’, mens den rasende mobben svarte: ‘Død over ham! Død over ham!’. Men ingen ting tok motet fra dem. De er dine sønner, elskede kongregasjon, disse unge mennene, omgitt av pistoler og geværer, likevel har de det rolige motet og våger å rope ut: ‘Lenge leve Kristus Kongen!’ på veien til kirkegården. I morgen skal resten av oss dra, og vi har allerede valgt de passordene vi skal rope selv idet skuddene avfyres: For vår mors hjerte, for Kristus Kongen, for Den katolske Kirke, og for deg, vår felles Mor. Mine kamerater sier at jeg må starte ‘Leve’-ropene, og de skal svare. Jeg vil rope av fulle lunger, og i våre entusiastiske rop vil du oppdage hvor mye vi elsker deg, elskede kongregasjon, siden vi vil bære med oss minnet om deg selv i disse dype regionene av lidelse og død.

Vi dør alle lykkelige, uten anger eller engstelse. Vi dør alle med en bønn til Gud om at blodet som faller fra våre sår, ikke blir spilt forgjeves, men at det i stedet strømmer inn i dine årer og fremmer din vekst og ekspansjon over hele verden. Farvel, elskede kongregasjon. Dine sønner, martyrene av Barbastro, hilser deg fra fengselet og ofrer deg våre lidelser og kval som et brennoffer som soning for våre synder og som et vitnesbyrd om vår trofaste, store og evige kjærlighet. Martyrene av i morgen, den 14., er fullt klar over at vi dør på vigilien for Marias opptakelse i himmelen. Og for en spesiell klarhet det er! Vi dør fordi vi bærer ordensdrakt, og vi dør nøyaktig samme dag som vi ble ikledd den. Martyrene av Barbastro hilser deg, som jeg gjør, den minste og mest uverdige av dem, Faustino Pérez, CMF. Lenge leve Kristus Kongen! Lenge leve Marias hjerte! Lenge leve kongregasjonen! Farvel, elskede institutt. Vi drar til himmelen for å be for deg. Farvel, farvel!»

Til tross for alle truslene, gikk både den 13. og 14. august uten at noe skjedde. Da claretinerne sov natten mellom 14. og 15. august, stormet en gruppe inn i hallen. Alle reiste seg opp, men broder Raimund, kommunitetens kokk, ble ekskludert. De omfavnet hverandre mens de ble bundet og slått. Det var natt da de sytten unge mennene forlot hallen som hadde vært deres fengsel, og de sang da de gikk opp på lastebilen som førte dem utenfor bymurene. En falt på lastebilen for slagene fra geværene. De andre stilte seg opp i en bratt skråning, noen sto og noen knelte, noen med armene i kors, andre med et krusifiks eller en rosenkrans i hånden. Da de ble skutt, gjallet ropene: «Lenge leve Kristus Kongen!»

To som hadde vært på sykehus, Jakob Falgarona Vilanova og Athanasius Vidaurreta Labra, ble hentet der og brakt til fengselet. De ble henrettet tre dager senere, den 18. august.

Fra krypten med martyrenes jordiske rester i Museo Mártires Claretianos i BarbastroNoen enkle monumenter står i dag på det nøyaktige stedet for martyriene. Brødrenes jordiske rester hviler i kirken i Barbastro. I tillegg til de 51 saligkårede martyrene er det 132 martyrer som saligkåringsprosesser er åpnet for. Enda 87 claretinere led martyrdøden under borgerkrigen i ulike deler av Spania, noe som gir et totalantall på 270. I tillegg ble den baskiske nasjonalisten p. José Otano drept av Francos nasjonalister. Claretinerne er den kongregasjonen med flest martyrer under Den spanske borgerkrigen.

Saligkåringsprosessen for de 51 martyrene av Barbastro ble ført på bispedømmenivå i Barbastro fra 1947 til 1949. Deres martyrium ble anerkjent ved et dekret som ble undertegnet av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) den 7. mars 1992, og de fikk da tittelen Venerabilis («Ærverdige»). De 51 ble saligkåret den 25. oktober 1992 av pave Johannes Paul II i Roma. Deres felles minnedag er 13. august, dødsdagen til tyve av martyrene.


De 51 martyrene er:

I: Tre martyrer drept den 2. august 1936 på kirkegården i Barbastro i Huesca

1.     Den salige Filip Munárriz Azcona (sp: Felipe), ordensnavn Filip av Jesus (sp: Felipe de Jesús), prest CMF, 61 år. Han ble født den 4. februar 1875 i Allo i provinsen Navarra i Spania. Han hadde to brødre som også ble claretinere. Han vokste opp i Barcelona. Han fikk sin utdannelse ved kollegiet i Barbastro, deretter i Cervera og Santo Domingo de la Calzada og i seminarene i Cervera, Barbastro og Alagón ved Zaragoza. Han avla sine løfter den 16. juli 1891 og ble presteviet den 9. januar 1898. Han var superior i claretinernes kollegier i Barcelona, Cartagena, Zaragoza og til slutt i Barbastro. Han hadde en stor andakt til Jomfru Maria og var en aktiv og ivrig misjonær.

2.     Den salige Johannes Díaz Nosti (sp: Juan), prest CMF, 56 år. Han ble født den 17. februar 1880 i Oviedo i provinsen Asturias i Spania. Han ble den første claretineren fra Asturias, men vokste opp i Barcelona. Han fikk sin utdannelse i kollegiet i Barbastro, i Cervera og i Alagón og avla sine løfter den 27. august 1898. Han ble presteviet den 10. mars 1906. Han underviste i moralteologi, først i Alagón og deretter i Aranda de Duero ved Valladolid. Deretter ble han prior i kollegiet i Calatayud. Da krigen brøt ut, ble han som studieprefekt forvalter av studiehuset og professor i moralteologi i Barbastro. Han var også spiritual (åndelig veileder) i Barbastro.

3.     Den salige Leontius Pérez Ramos (sp: Leoncio), prest CMF, 60 år. Han ble født den 12. september 1875 i Muro de Aguas i provinsen Logroño i regionen La Rioja i Spania. Han fikk sin utdannelse i Alagón, i Cervera og i Santo Domingo de la Calzada. Han avla sine løfter den 28. august 1893 og ble presteviet den 1. september 1901. Deretter virket han som superior og skattmester (økonom) i flere av ordenens hus, til slutt i kollegiet i Barbastro, hvor han var kommunitetens økonom og prokurator. Han har minnedag 2. august i bispedømmet Calahorra y La Calzada-Logroño.

 

II: Seks martyrer drept den 12. august 1936 i Barbastro i Huesca

4.     Den salige Sebastian Calvo Martínez (sp: Sebastián), prest CMF, 33 år. Han ble født den 20. januar 1903 i Gumiel de Izán ved Burgos i provinsen av samme navn i regionen Castilla y León i Spania. Han fikk sin utdannelse ved kollegiet i Barbastro og i Cervera. Han avla sine løfter den 15. august 1920 og ble presteviet den 13. juli 1928. Deretter virket han som lærer og predikant, til slutt i Barbastro. Han fremhevet seg gjennom sin hengivenhet til sitt kall. Han var streng mot seg selv, elskverdig mot andre og dypt from.

5.     Den salige Peter Cunill Padrós (sp: Pedro; kat: Pere), prest CMF, 33 år. Han ble født den 18. mars 1903 i Vic i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania. Han begynte på seminaret i Vic, og derfra kom han til kollegiet i Cervera. Han avla sine løfter den 15. august 1920 og ble presteviet den 17. desember 1927. I 1936 tilhørte han kollegiet i Barbastro.

6.     Den salige Josef Maria Pavón Bueno (sp: José María), prest CMF, 27 år. Han ble født den 19. januar 1909 i Cartagena i provinsen og regionen Murcia i Spania. Han studerte i Cervera, i Vic og Solsona. Han avla sine løfter den 2. februar 1927 og ble presteviet den 24. februar 1934 i Valencia. Deretter var han lærer på skolen i Xàtiva ved Valencia og kom deretter til kollegiet i Barbastro.

7.     Den salige Nikasius Sierra Ucar (sp: Nicasio), prest CMF, 45 år. Han ble født den 11. oktober 1890 i Cascante del Rio i provinsen og regionen Navarra (ba: Nafarroa) i Spania. Han fikk sin utdannelse ved kollegiene i Alagón og Cervera og avla sine løfter den 25. august 1907 og ble presteviet den 20. juni 1915. Deretter underviste han i Aranda de Duero, Calatayud, Cartagena og til slutt ved kollegiet i Barbastro.

8.     Den salige Venceslas Maria Clarís Vilaregut (sp: Venceslao; kat: Wenceslau), subdiakon CMF, 29 år. Han ble født den 3. januar 1907 i Olost de Llusanés i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania. Han studerte humaniora og filosofi ved bispedømmets seminar i Vic, hvor han avla sine løfter hos claretinerne den 15. august 1927. Deretter fortsatte han sine studier i teologi i Cervera. Han ble viet til subdiakon den 13. juni 1935 og flyttet til kollegiet i Barbastro. Han var from, snill og svært hengiven til sine studier. Før sin død skrev han: «Arbeidere, vi dør som martyrer, kjærlighetsfulle og tilgivende. Vi har tilbudt våre liv for deres redning. Dere vil erkjenne at våre bestrebelser er deres!»

9.     Den salige Gregor Chirivás Lacambra (sp: Gregorio), legbror CMF, 56 år. Han ble født den 24. april 1880 i Siétamo i provinsen Huesca i regionen Aragón i Spania. Han trådte inn hos claretinerne i Vic i provinsen Barcelona og avla sine løfter den 3. oktober 1897 som koadjutor (legbror). Han virket deretter som sykepasser og skredder i Cervera, i Alagón og til slutt i Barbastro. Hans minnedag feires den 12. august i bispedømmet Huesca.

 

III: Tyve martyrer drept den 13. august 1936 i Barbastro i Huesca

10.   Den salige Secundinus Maria Ortega García (sp: Secundino María), prest CMF, 24 år. Han ble født den 20. mai 1912 i Santa Cruz de la Salceda ved Burgos i provinsen av samme navn i regionen Castilla y León i Spania. Han trådte inn i kollegiet i Alagón og fortsatte sin utdannelse i Vic, Solsona og Cervera. Han avla sine løfter den 15. august 1928 og ble presteviet den 6. juni 1936 i Barbastro. Han undertegnet avskjedsbrevet til sin kongregasjon med ordene: «Leve paven og Katolsk Aksjon!»

11.   Den salige Xavier Aloisius Bandrés Jiménez (sp: Javier Luis; kat: Xavier Lluís), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 1. desember 1912 i Sangüesa i provinsen og regionen Navarra i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi. Han trådte inn i kollegiet i Alagón, og deretter var han i Cervera, Vic, Solsona og til slutt ved kollegiet i Barbastro. En av hans onkler, claretineren Vidal Bandrés, var misjonær i Columbia og komponist for de claretinske misjonærenes hymne, som var høyt elsket også av martyrene i Barbastro.

12.   Den salige Josef Brengaret Pujol (sp: José; kat: Josep), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 18. januar 1913 i Sant Jordi des Valls i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1929. Han studerte teologi. Han var from og lydig og viste alltid en stor interesse for kongregasjonens saker. Han fikk sin utdannelse i Cervera, ved kollegiet i Barbastro, i Vic, Solsona og igjen i Barbastro. Han underskrev avskjedsbrevet med: «Leve Jesus Kristus, Frelseren! Leve Marias hjerte!»

13.   Den salige Antolinus Maria Calvo y Calvo (sp: Antolín María), ordensbror CMF, 24 år. Han ble født den 2. september 1912 i Gumiel del Mercado i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han trådte inn i kollegiet i Alagón, og deretter var han i Cervera, Vic og Solsona og til slutt som subdiakon i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1929. Han studerte teologi da han led martyrdøden. Han undertegnet avskjedsbrevet med ordene: «Mitt blod for min Jesus, for dere og for sjelene».

14.   Den salige Thomas Capdevila Miró (sp: Tomás), ordensbror CMF, 21 år. Han ble født den 9. oktober 1915 i Maldá i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han fikk sin utdannelse i Cervera, i Vic, i Solsona og til slutt ved kollegiet i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi da han led martyrdøden. Han var snill, from og tjenestevillig. Hans ord under avskjedsbrevet lyder: «Leve Kristi Kongens sosiale herredømme!» Hans minnedag er 13. august i erkebispedømmet Tarragona.

15.   Den salige Stefan Casadevall Puig (sp: Esteban; kat: Esteve), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 6. mars 1913 i Argelaguer i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han fikk sin utdannelse i Alagón, Cervera, Vic og ved kollegiet i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte fortsatt teologi da han ble drept. Han var en eksemplarisk student, reflektert og driftig og med en stor kjærlighet til det åndelige liv og til studier. Etter at dødsdommen var stadfestet, avla han sine evige løfter for Secundinus Maria Ortega García (nr 10) sammen med Josef Maria Amorós Hernández (nr 31).

16.   Den salige Eusebius Maria Codina Millá (sp: Eusebio; kat: Eusebi), ordensbror CMF, 21 år. Han ble født den 7. desember 1914 i Albesa i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han fikk sin utdannelse i Cervera, Vic og Solsona og ved kollegiet i Barbastro og avla sine løfter den 8. desember 1930. Han studerte teologi da han møtte martyriet og var en eksemplarisk claretinsk student. Han underskrev avskjedsbrevet med ordene: «Leve Kristus Kongen! (¡Vivo Cristo Rey!)» Hans minnedag blir feiret den 13. august i bispedømmet Urgell.

17.   Den salige Johannes Codinachs Tuneu (sp: Juan; kat: Joan), ordensbror CMF, 22 år. Han ble født den 14. februar 1914 på herregården El Moli del Gener nære Santa Eugenia de Berga ved Vic i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania. Han trådte inn i kollegiet i Cervera og fortsatte til kollegiene i Vic og Solsona og Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi i 1936 og fremhevet seg for sin renhet, sin enkelhet og sin offerånd.

18.   Den salige Antoninus Maria Dalmau Rosich (sp: Antonín María), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 4. oktober 1912 i Miralcamp i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han studerte på presteseminaret i Solsona og trådte der inn hos claretinerne, hvor han fortsatte sin utdannelse i Vic, i Solsona, i Cervera og til slutt som lektor i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1929. Han studerte teologi i 1936. Han hadde et livlig og energisk temperament og fremhevet seg ved sin hengivenhet til studiene og sin fromhet. Hans minnedag blir feiret den 13. august i bispedømmet Solsona.

19.   Den salige Johannes Echarri Vique (sp: Juan), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 15. mars 1913 i Olite ved Pamplona i provinsen og regionen Navarra i Spania. Han trådte inn i seminaret i Alagón og fortsatte sin utdannelse i Cervera, Vic og Solsona og var deretter lektor i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1929. Han studerte teologi i 1936. Han undertegnet avskjedsbrevet og skrev: «Jeg tilbyr villig mitt uskyldige blod for Kirken og kongregasjonen».

 20.   Den salige Peter García Bernal (sp: Pedro), ordensbror CMF, 25 år. Han ble født den 27. april 1911 i Santa Cruz de la Salceda i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han fikk sin utdannelse ved kollegiene i Alagón, Cervera, Vic og Solsona og var deretter lektor i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1928. Han studerte teologi i 1936. Helt fra han var barn fremhevet han seg ved sin eukaristiske fromhet. Han elsket gregoriansk sang. Han tok avskjed med bekjennelsen: «Leve Jesu og Marias hellige hjerter!»

21.   Den salige Hilarius Maria Llorente Martín (sp: Hilario María), ordensbror CMF, 25 år. Han ble født den 14. januar 1911 i Vadocondes i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han gikk på kollegiene i Alagón, Cervera, Vic og Solsona og var deretter lektor i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1929. Han studerte teologi i 1936. Han undertegnet avskjedsbrevet til kongregasjonen med ordene: «Leve Marias uplettede Hjerte!»

22.   Den salige Raimund Novich Rabionet (sp: Ramón), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 18. april 1913 i La Sellera de Ter i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han fikk sin utdannelse i Cervera, Vic, Solsona og Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi da han ble drept. Han var noe innadvendt, men intelligent og flittig. Han hadde ett mål, og det var å bli en god misjonær. Han underskrev avskjedsbrevet slik: «Jeg vil tilbringe min tid i himmelen med å gjøre godt for arbeiderne».

23.   Den salige Josef Maria Ormo Seró (sp: José María; Josep María), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 18. august 1913 i Almatret i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han ble utdannet i Vic, Solsona, Cervera og Barbastro og avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi i 1936 og var svært hengiven til sine studier. Han undertegnet avskjedsbrevet med: «Leve det katolske Spania!» Hans minnedag blir feiret den 13. august i bispedømmet Lérida/Lleida.

24.   Den salige Salvator Pigem Serra (sp: Salvador), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 15. desember 1912 i Vilobí d’Onyar (Viloví de Onar) i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han studerte ved kollegiene i Cervera, Vic og Solsona og var deretter lektor i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1929. Han studerte teologi i 1936. Han var vennlig, jovial og flittig. Da en av militsmennene, som hadde arbeidet som kokk i sentrumshotellet i Gerona, kjente ham igjen som barnebarn av eieren, ville han sette ham fri, men Salvator ville akseptere friheten bare dersom også alle de andre ble satt fri.

25.   Den salige Theodor Ruíz de Larrínaga García (sp: Teodoro), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 9. november 1912 i Bargota i provinsen og regionen Navarra i Spania. Han trådte inn i kollegiet i Alagón og fortsatte deretter utdannelsen i Cervera, Vic, Solsona og til slutt i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi da han møtte martyrdøden. Hans siste ord var: «Ditt rike vil komme til oss!»

26.   Den salige Johannes Sánchez Munárriz (sp: Juan), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 15. juni 1913 i Malón i provinsen Zaragoza i regionen Aragón i Spania. Han trådte inn i kollegiet i Alagón og fortsatte deretter utdannelsen i Cervera, Vic, Solsona og til slutt i Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi i 1936. Hans minnedag feires den 13. august i bispedømmet Tarazona.

27.   Den salige Manuel Torras Saís (lat: Emmanuel), ordensbror CMF, 21 år. Han ble født den 12. februar 1915 i Sant Martí Vell i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han trådte inn i kollegiet i Barbastro, og etter å ha fortsatt utdannelsen ved kollegiene i Cervera, Vic og Solsona kom han igjen til Barbastro. Han avla sine løfter den 15. august 1931. Han studerte teologi i 1936 og var ydmyk og enkel. Han ble tilbudt friheten, men han ville bare ta imot tilbudet dersom alle ble satt fri. Da dette ble avvist, svarte han: «Jeg gir mitt liv for mine landsmenn!»

28.   Den salige Manuel Buíl Lalueza (lat: Emmanuel), legbror CMF, 22 år. Han ble født den 31. august 1914 i Abizanda i provinsen Huesca i regionen Aragón i Spania. Opprinnelig studerte han teologi, men med de foresattes samtykke avla han sine løfter den 19. mars 1934 som koadjutor (legbror). Han var ydmyk, from og arbeidsom. Han gjorde verdifull tjeneste i Cervera og deretter i Barbastro. Han døde med ordene: «Leve det katolske Barbastro!»

29.   Den salige Alfons Miquel Garriga (sp: Alonso, Alfonso), legbror CMF, 22 år. Han ble født den 24. februar 1914 i Prades de Molsosa i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 19. mars 1934 som koadjutor (legbror). Han tjente som hjelper i Cervera, Alagón og Barbastro.

 

IV: Tyve martyrer drept den 15. august 1936 i Barbastro i Huesca

30.   Den salige Aloisius Masferrer Vila (sp: Luis; kat: Lluís), prest CMF, 24 år. Han ble født den 9. juli 1912 i San Vicente [Vicenç] de Torelló i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1929 og ble presteviet den 19. april 1936.

31.   Den salige Josef Maria Amorós Hernández (sp: José María), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 14. januar 1913 i Puebla Larga i provinsen og regionen Valencia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi da han møtte martyrdøden og utmerket seg for sin fromhet og sin kjærlighet til kallet.

32.   Den salige Josef Maria Badía Mateu (sp: José María), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 30. september 1912 i Puigpelat i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 1. oktober 1928. Han studerte teologi i 1936 og var blitt lektor, og han fremhevet seg gjennom sin godhet, sin fromhet, sin hengivenhet til studiene og interessen for kongregasjonens saker.

33.   Den salige Josef Johannes Baixeras Berenguer (sp: José Juan; kat: Josep Joan), ordensbror CMF, 22 år. Han ble født den 21. november 1913 i Castelltersol [Castellterçol] i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi da han ble drept.

34.   Den salige Josef Maria Blasco Juan (sp: José María), ordensbror CMF, 24 år. Han ble født den 2. januar 1912 i Játiva i provinsen og regionen Valencia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1929. Han studerte teologi i 1936. Han utmerket seg gjennom sin følsomme samvittighet, for sin disposisjon og kjærlighet til studiene. Han var blitt akolytt.

35.   Den salige Rafael Briega Morales, ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 24. oktober 1912 i Montemolín i provinsen Zaragoza i regionen Aragón i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi og fremhevet seg ved sin utholdenhet, sin ydmykhet, lydighet og spiritualitet. Han ønsket å reise som misjonær til Kina og studerte derfor det landets språk.

36.   Den salige Aloisius Escalé Binefa (sp: Luis; kat: Lluís), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 18. september 1912 i Fondarella i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi dahan møtte martyrdøden i 1936.

37.   Den salige Josef Figuero Beltrán (sp: José), ordensbror CMF, 25 år. Han ble født den 14. august 1911 i Gumiel del Mercado i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han avla sine løfter den 5. august 1928. Han studerte teologi i 1936 og var lektor. Han var snill og enkel og hengiven til sitt kall.

38.   Den salige Raimund Illa Salvía (sp: Ramón), ordensbror CMF, 22 år. Han ble født den 12. februar 1914 i Bellvís i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi da han led martyrdøden. Han fremhevet seg ved sin dype kjærlighet til Den hellige skrift og liturgien.

39.   Den salige Aloisius Lladó Teixidó (sp: Luis; kat: Lluís), ordensbror CMF, 24 år. Han ble født den 12. mai 1912 i Viladesens i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi i 1936 og fremhevet seg ved sin kjærlighet til studiene.

40.   Den salige Mikael Massip González (sp: Miguel; kat: Miquel), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 18. juni 1913 i Llardecans i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 24. oktober 1930. Han studerte teologi i 1936 og fremhevet seg ved sin ydmykhet, sin hengivenhet til eukaristien, rosenkransen og korsveien.

41.   Den salige Faustinus Pérez García (sp: Faustino), ordensbror CMF, 25 år. Han ble født den 30. juli 1911 i Baríndano i provinsen og regionen Navarra i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi da han møtte martyrdøden.

42.   Den salige Sebastian Riera Coromina (sp: Sebastián; kat: Sebastià), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 13. oktober 1913 i Ribes de Freser i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi i 1936.

43.   Den salige Edvard Ripoll Diego (sp: Eduardo), ordensbror CMF, 24 år. Han ble født den 6. januar 1912 i Játiva i provinsen Valencia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1929. Han studerte teologi og var lektor da han ble martyrdrept.

44.   Den salige Josef Maria Ros Florensa (sp: José María; kat: Josep Maria), ordensbror CMF, 21 år. Han ble født den 29. oktober 1914 i Torms i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 1. november 1930. Han studerte teologi da han ble drept.

45.   Den salige Frans Maria Roura Farró (sp: Francisco María; kat: Francesc Maria), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 13. januar 1913 i Sors de Cornellà i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi og var lektor da han ble drept.

46.   Den salige Alfons Sorribes Teixidó (sp: Alonso, Alfonso), ordensbror CMF, 23 år. Han ble født den 17. desember 1912 i Rocafort de Vallbona i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi og var akolytt da han led martyrdøden.

47.   Den salige Jesus Augustin Viela Ezcurdia (sp: Jesús Agustín), ordensbror CMF, 22 år. Han ble født den 4. april 1914 i Oteiza de la Solana i provinsen og regionen Navarra i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi og var lektor da han ble drept.

48.   Den salige Frans Castán Messeguer (sp: Francisco), legbror CMF, 25 år. Han ble født den 1. februar 1911 i Fonz i provinsen Huesca i regionen Aragón i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930 som koadjutor (legbror). Han var husets portner og utmerket seg ved sin enkelhet, sin tjenende ånd og sin lydighet.

49.   Den salige Manuel Martínez Jarauta (lat: Emmanuel), legbror CMF, 23 år. Han ble født den 22. desember 1912 i Murchante i provinsen og regionen Navarra i Spania. Han avla sine løfter den 11. februar 1930 som koadjutor (legbror). Han var from, elskverdig og optimistisk og elsket å undervise i katekesen.

 

V: To martyrer drept den 18. august 1936 i Barbastro i Huesca

50.   Den salige Jakob Falgarona Vilanova (sp: Jaime; kat: Jaume), ordensbror CMF, 24 år. Han ble født den 6. august 1912 i Argelaguer i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi i 1936. Han og medbroren Athanasius Vidaurreta Labra (nr 51) var på sykehus, og derfra ble de hentet til fengselet og henrettet.

51.   Den salige Athanasius Vidaurreta Labra (sp: Atanasio), ordensbror CMF, 25 år. Han ble født den 2. mai 1911 i Adiós i provinsen Navarra i Spania. Han avla sine løfter den 15. august 1930. Han studerte teologi i 1936. Han og medbroren Jakob Falgarona Vilanova (nr 50) var på sykehus, og derfra ble de hentet til fengselet og henrettet.

Kilder: Butler (VII), Heiligenlexikon, Index99, AAS 1992, Resch (B3), Holböck (4), Abbaye Saint-Benoît, newsaints.faithweb.com, ciudadredonda.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. juni 2005

av Webmaster publisert 27.06.2005, sist endret 02.10.2017 - 18:41