Den hellige Felix av Nantes (d. 584)

Minnedag: 6. januar

Den hellige Felix av Nantes, glassmaleri (1951), Saint-Hermeland, Gouenrouet, Bretagne, FrankrikeSkytshelgen mot pest, krig og hungersnød

Den hellige Felix (fr: Félix) ble født rundt 513 i Aquitania i det nåværende Frankrike. Han kom fra en adelsfamilie og var en lærd mann, og han skal ha behersket gresk som en innfødt. Tradisjonen hevder at han var gift da han i 549 eller 550 ble valgt til biskop av Nantes (apud Nannetes) i departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire etter biskop Eumerius. Da hans hustru gikk i kloster, aksepterte han stillingen og ble bispeviet. Historien om hans ekteskap er imidlertid ikke sikker, og han kan ha blitt ordinert i 540.

Han var biskop av Nantes i 33 år og ble en av byens største biskoper. Han dannet grupper av unge misjonærer for å evangelisere området, og de reguleringene han bestemte for bispedømmet, viser at han var fast bestemt på å innpode en sans for disiplin i presteskapet og innføre orden i hele bispedømmet. Han var kjent for sin nestekjærlighet til de fattige, sin lærdom og sin veltalenhet.

Dessverre er lite kjent med sikkerhet om hans personlige liv eller hans arbeid som biskop. Den hellige biskopen og historikeren Gregor av Tours er en av våre hovedkilder til informasjon om ham, men han var ikke alltid enig med sin suffraganbiskop Felix i politiske spørsmål, og han klaget på hans oppførsel. Det synes som om Felix støttet Gregors rival Riculf, og Gregor nektet å akseptere Felix’ nevø som hans etterfølger som biskop av Nantes da Felix utnevnte ham mot slutten av sitt liv. Imidlertid priste Gregor fortsatt Felix’ hellighet.

Den hellige forfatteren Venantius Fortunatus (ca 530-610) priste Felix og spesielt hans offentlige arbeid, og både han og Gregor understreker Felix’ arbeid med å konvertere de gjenværende hedningene til kristendommen. Som biskop deltok han på en rekke konsiler i Tours og Paris. Han underskrev på bestemmelsene fra det tredje konsil i Paris i 557, det andre i Tours i 567 og det fjerde i Paris i 573.

Felix var både en politisk og kirkelig skikkelse, som biskoper måtte være i de urolige tidene i det merovingiske Gallia. Han synes å ha spilt en viktig rolle i å stoppe en bretonsk invasjon i området rundt Nantes i 579, og han grep inn overfor kong Klotar I (511-61) til fordel for kongens opprørske sønn, som hadde søkt tilflukt i Nantes. Til gjengjeld ga kong Klotar Felix ansvaret for byen og de omliggende områdene. Han befestet byen og endret Loires løp for å lage en naturlig barriere. Han fullførte også byggingen av katedralen som ble påbegynt av hans forgjenger Evemarus (Evemer), som det er funnet noen få spor etter.

Felix døde den 6. eller 8. januar 582, men fordi 6. januar var De hellige tre kongers dag, ble hans minnedag tradisjonelt feiret den 7. juli, som er årsdagen for translasjonen av hans relikvier. Etter kalenderreformen i 1969 har han vært feiret den 6. januar. Han ble påkalt mot pest, krig og hungersnød.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (VII), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. januar 1999

av Webmaster publisert 17.01.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:04