Den salige Fredrik av Regensburg ( -1329)

Minnedag: 30. november

Den salige Fredrik av Regensburg ( -1329)

Den salige Fredrik (ty: Friedrich) ble født en gang på 1200-tallet i Regensburg i Bayern i Sør-Tyskland. Han var sønn av fattige middelklasseforeldre. Som ung mann ble han opptatt som legbror hos augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA; siden 1969 Ordo Sancti Augustini – OSA) i Regensburg. Han arbeidet der som snekker, og det var også hans jobb å hogge ved til brensel. Han pleide å takke Gud for at det fantes et arbeid som han var egnet til.

Fredrik av Regensburg. Fra Bavaria Sancta (1615)

Bortsett fra noen overleverte legender og en kort, konvensjonell biografi som ble utgitt i 1615, vet vi ikke mer om Fredriks liv, bare at han allerede mens han levde ble æret som hellig av folket. Han fremhevet seg snart for sin religiøsitet, sin ydmykhet og sin brennende hengivenhet for eukaristien. Han forsømte aldri å motta kommunionen. Men da han en dag under messen måtte hogge opptenningsved, viste en engel seg for ham og ga ham kommunionen (se illustrasjonen).

Han døde den 30. november 1329 i Regensburg. Hans navn ble tatt inn i kalenderen og hans grav var på 1400- og 1500-tallet målet for mange valfarter og han ble kalt salig, noe som tyder på at han ble høyt æret av sine samtidige. Han ble offisielt saligkåret den 12. mai 1909 ved at hans kult ble stadfestet av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er dødsdagen 30. november, men 29. november nevnes også.

Da augustinereremittene i Regensburg bygde et nytt kloster i 1911, fant Fredriks levninger sitt siste hvilested i den tilhørende sognekirken St. Cecilia. Selv om klostret ble oppløst i 1987 på grunn av manglende ettervekst, har relikviene blitt værende i Friedrichskapelle i kirken St. Cecilia. Der befinner det seg et maleri av en anonym kunstner fra 1699, og der blir Fredrik fremstilt som augustinereremitt omgitt av 12 medaljonger med avbildninger av hans undergjerninger.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55