Den salige Eugenius Garcia Tribaldos og femten ledsagere (d. 1936-1937)

Minnedag: 6. november

nullSeksten medlemmer av Brødre av de kristne skoler (FSC). Gruppe 9b av de 522 martyrer fra Den spanske borgerkrig

Disse seksten martyrene tilhørte instituttet «Brødre av de kristne skoler» eller Hermanos de las Escuelas Cristianas (Institutum Fratrum Scholarum Christianorum – FSC), som i USA er kjent som Kristne brødre (Christian Brothers) og i resten av verden som De la Salle-brødrene.

Instituttet ble grunnlagt i 1680 av den hellige Johannes Baptist de la Salle. Formålet var gratis undervisning av gutter, særlig fra fattige familier, og det var den mest moderne skoleordenen i Kirken. Selv om De la Salle selv var prest, var han nøye med å påse at brødrene ikke ble presteviet, de avla fornybare løfter og ble opplært til lærere for forskjellige oppgaver og typer av elever.

De kalles De la Salle-brødre av Madrid fordi deres bispedømmeprosess ble holdt der, men ikke alle av dem var derfra. Noen ble brakt til fengslet og derfra ført i små grupper til isolerte og bortgjemte steder, hvor henrettelsene ble foretatt av menn som var rekruttert fra andre steder.

Mange ganger var det umulig å identifisere dem, ettersom de var drept på en slik måte at de var helt ugjenkjennelige. For noen er til og med stedet for martyrium og begravelse ukjent.

null null null

1. Den salige Vincent López y López (sp: Vicente) (ordensnavn Virginio Pedro), legbror FDC, født den 27. oktober 1884 i Miraveche i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 20. juli 1936 i Almudena i provinsen og regionen Madrid i Spania.

2. Den salige Joakim Rodríguez Bueno (sp: Joaquín) (ordensnavn Ireneo Jacinto), legbror FDC, født den 20. august 1910 i Mazuelo de Muñó i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 22. juli 1936 i Almudena i provinsen og regionen Madrid i Spania.

3. Den salige Ignatius González Calzada (sp: Ignacio) (ordensnavn Rogaciano), legbror FDC, født den 31. juli 1885 i Terrazos de Bureba i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 24. juli 1936 i byen, provinsen og regionen Madrid i Spania.

 null4. Den salige Eugenius García Tribaldos (sp: Eugenio) (ordensnavn Agustín María), legbror FDC, ble født den 13. juli 1877 i Vellisca i provinsen Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania. Han ble ikledd drakten i 1893, avla sine første løfter den 6. august 1895 i Bujedo og avla sine evige løfter den 25. august 1913 i Bujedo. Vi vet ikke årsakene til at han forlot kongregasjonen og vendte tilbake til verden, hvor han ble værende i åtte år. I denne perioden arbeidet han som professor i fransk og var aktiv i enkelte apostoliske organisasjoner, som St. Vincent de Paul-konferansene og den nattlige tilbedelse.

Han ble i alle fall bedt om å tre inn igjen, og den 1. mai 1905 mottok han igjen drakten som legbror med ordensnavnet Augustin Maria. Med sin voksne modenhet og adekvat erfaring direkte fra verden, overga han seg til pliktene i det religiøse liv med absolutt raushet og mye oppbyggelse for alle brødrene. Han begynte sin tjeneste i barnehjemmet (Casa de Huérfanos) La Santa Espina i Valladolid, og året etter ble han utnevnt til professor i skolastikatet i Bujedo, hvor han ble værende i nitten år.

Han var en av de viktigste bidragsyterne til «Ekko fra Betlehem» (Eco de Belén), et magasin for studenter, spesielt for medlemmer av «Brorskapet av Jesusbarnet» (La Archicofradía del Niño Jesús). Senere ble han redaktør av publikasjonen, som til slutt skulle bli kalt «Liv og lys» (Vida y Luz). I tre år var han direktør for huset i Bujedo, og de siste syv årene av hans liv ble tilbrakt i «Liberia Bruno» eller La Procuraduría i Madrid. La Procuraduría var huset i Calle de Velázquez som publiserte lærebøkene fra forlaget Bruño som ble brukt i brødrenes skoler i Spania. Lærebøkene fikk et slikt ry at noen statlige skoler også brukte dem til å undervise sine elever.

Før borgerkrigen som brøt ut den 18. juli 1936, sirkulerte det mange svartelister fra venstreorienterte partier og organisasjoner, hvor det var satt opp navn, gate for gate og hus for hus, på dem som skulle drepes når tiden var inne. Da krigen begynte, ble det sluppet løs en voldsom forfølgelse. Den 30. juli troppet en gruppe kommunistiske militante opp i huset, og dets beboere, Brødrene av de kristne skoler De la Salle, okkuperte en hedersplass på disse svartelistene.

De samlet alle i hallen og utsatte dem for avhør, hvor de forlangte å få vite hvor våpnene var skjult. Dette var det vanlige påskuddet for å tiltvinge seg adgang til hus. De spurte også etter penger, aktiviteter og personer. En bror som var direktor for Asilo Sagrado Corazón, et annet hus i Madrid, befant seg tilfeldigvis i La Procuraduría, ventet et besøk. Da han så situasjonen, valgte han å trekke seg diskret tilbake. Men to andre brødre fra skolen Santa Susana, som også ble drevet av brødrene i Las Ventas, som hadde kommet til La Procuraduría, kunne ikke skjelnes fra brødrene i huset.

Etter avhøret ble bundet sammen av de militante, som fikk dem på en buss og tatt med til Casa de Campo i Madrid, som i de dager var helt i utkanten av byen. Der ble Eugenius skutt og drept sammen med andre brødre i sin kommunitet og to fra Santa Susana. Det var den 30. juli 1936, og han var 59 år gammel. De andre seks som ble drept sammen med ham, var:

null null null

5. Den salige Vilhelm Álvarez Quemada (sp: Guillermo) (ordensnavn Oseas), legbror FDC født den 10. februar 1890 i Santa Cruz de la Salceda i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania.

6. Den salige Mikael Solas del Val (sp: Miguel) (ordensnavn Anselmo Pablo), legbror FDC, født den 8. mai 1890 i Briviesca i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania.

7. Den salige Alexander González Blanco (sp: Alejandro) (ordensnavn Braulio José), legbror FDC, født den 23. juli 1890 i Villovieco i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania.

null null null

8. Den salige Paulus Díaz de Zárate y Ortiz de Zárate (sp: Pablo) (ordensnavn Norberto José), legbror FDC, født den 21. januar 1892 i Murua-Cogoitia i provinsen Álava (ba: Araba) i regionen Baskerland (ba: Euskadi; sp: País Vasco) i Spania.

9. Den salige Johannes Lanz Palanca (sp: Juan) (ordensnavn Crisólogo), legbror FDC, født den 11. august 1880 i Pamplona (ba: Iruña) i provinsen og regionen Navarra (ba: Nafarroa) i Spania.

10. Den salige Ludvig Herrero Arnillas (sp: Luis) (ordensnavn Esteban Vicente), legbror FDC, født den 22. august 1893 i La Serna i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania.

Da de andre brødrene ennå ikke hadde hørt fra dem den 15. september, dro broder visitor sammen med generaldirektøren til sikkerhetspolitiet eller politiprefekturet for å spørre om dem som manglet. Blant de tusenvis av bildene de ble vist av drepte i Madrid, gjenkjente de brødrene Agustín María, Anselmo Pablo, Norberto José, Oseas, Crisólogo og Esteban Vicente. På bildene så de ikke br. Braulio José, kanskje fordi likene i mange tilfeller var helt deformert.

null null null

11. Den salige Eleuterius Mancho López (sp: Eleuterio) (ordensnavn Eleuterio Román), legbror FDC, født den 20. februar 1898 i Fuentes de Valdepero i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 3. august 1936 i byen, provinsen og regionen Madrid i Spania.

12. Den salige Albert Josef Larrazábal Michelena (sp: Alberto José) (ordensnavn Junián Alberto), legbror FDC, født den 4. februar 1893 i Irún i provinsen Guipúzcoa (ba: Gipuzkoa) i regionen Baskerland (ba: Euskadi; sp: País Vasco) i Spania i Spania

13. Den salige Eleuterius Angulo Ayala (sp: Eleuterio) (ordensnavn Luis Victorio), legbror FDC, født den 14. desember 1894 i Quintanilla-Valdegovia i provinsen Álava (ba: Araba) i regionen Baskerland (ba: Euskadi; sp: País Vasco) i Spania.

Alle tre døde den 30. august 1936 i «La China» i byen, provinsen og regionen Madrid i Spania. 

null null null

14. Den salige Peter Bruch Cotacáns (sp: Pedro) (ordensnavn Anastasio Pedro), legbror FDC, født den 30. juni 1869 i byen og i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania, død den 14. september 1936 i byen, provinsen og regionen Madrid i Spania.

15. Den salige Ramirus Frías García (sp: Ramiro) (ordensnavn Vidal Ernesto), legbror FDC, født den 13. mars 1906 i Villajimena i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 på kirkegården Vicálvaro i byen, provinsen og regionen Madrid i Spania.

16. Den salige Johannes Lucas Manzanares (sp: Juan) (ordensnavn Braulio Carlos), legbror FDC, født den 10. desember 1913 i Cortiji-Lorca i provinsen og regionen Murcia i Spania, død den 23. februar 1937 i byen, provinsen og regionen Madrid i Spania.

 

nullDe seksten skolebrødrenes sak ble slått sammen med ni martyrer fra de tradisjonelle eller ureformerte karmelittene (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm), som også kalles karmelitter av den gamle observans (Padres Carmelitas de la Antigua Observancia), se gruppe 9a: Den salige Albert Maria Marco y Alemán OCarm og åtte ledsagere.

Dekretet om gyldigheten av bispedømmets informativprosess ble utstedt den 23. oktober 1992 og sakens Positio ble sendt til Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet i 1998. Den 19. desember 2011 undertegnet pave Benedikt XVI (2005-13) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De seksten martyrene ble saligkåret av pave Frans den 13. oktober 2013 i Tarragona i provinsen av samme navn i regionen Catalonia i Spania sammen med martyrer fra andre kongregasjoner og bispedømmer i gruppen «522 martyrer fra Den spanske borgerkrig». Som vanlig i dette pontifikatet ble saligkåringen ikke foretatt av paven selv, men av hans spesielle utsending, i dette tilfelle Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB. Minnedag for alle de 522 er 6. november.

Kilder: newsaints.faithweb.com, es.catholic.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. oktober 2013

 

av Per Einar Odden publisert 25.10.2013, sist endret 02.10.2017 - 22:17