Den salige Frans Spinelli (1853-1913)

Minnedag: 6. februar

Den salige Frans Spinelli (1853-1913)

Den salige Frans Spinelli (it: Francesco) ble født den 14. april 1853 i Milano i Lombardia i Nord-Italia. Han var sønn av Bartolomeo Spinelli og Emilia Cagliaroli, som var i tjeneste hos marki Stanga. Han ble døpt dagen etter i kirken Sant'Ambrogio med navnene Francesco Giovanni Ildefonso. Han ble godt oppdratt. I 1855 flyttet familien til Vergo, et lite jordbrukssenter.

Som syvåring begynte Frans på kollegiet Gallina i Cremona, og der ble han fermet (konfirmert) den 19. mai 1861. I 1863 begynte han på middelskolen i det berømte kollegiet Sant'Alessandro i Bergamo. Deretter studerte han fra november 1871 teologi ved presteseminaret i Bergamo. Han ble presteviet i Gavarno den 17. oktober 1875, 22 år gammel.

Kort etter foretok han en valfart til Roma i anledning Det hellige år 1875. I bønn merket han sin trang til å grunnlegge en søsterkongregasjon som spesielt skulle pleie tilbedelsen av Jesus Kristus i alterets sakrament som en soning for all urettferdighet og alt ondt i verden. Som prest viet han seg med stor iver til prekenvirksomhet, katekese og forvaltning av botens sakrament. Til slutt ble han professor i filosofi ved kollegiet Sant'Alessandro og instituttet Palazzolo i Bergamo.

Han ble kjent med den salige Gjertrud Comensoli (1857-1903), og sammen planla de grunnleggelsen av en religiøs kongregasjon som skulle være viet til to formål: andakt for Kristus i det hellige sakrament og kristen utdannelse av jenter. I 1879 flyttet Gjertrud til Bergamo, og sammen med sin favorittsøster Bartolomea og en venninne grunnla hun kongregasjonen «sakramentinerne» (Suore Sacramentine di Bergamo). Med tillatelse fra biskop Camillo Guindani av Bergamo avla hun løftene sammen med sin søster og en annen kvinne på oktavdagen for festen for Marias uplettede unnfangelse, den 13. desember 1882. Hun tok ordensnavnet moder Gjertrud av det hellige sakrament (Madre Gertrude del Santissimo Sacramento) og ble kongregasjonens superior.

Kongregasjonen vokste raskt, hovedsakelig fordi den ble spesielt innrettet mot behovene i bispedømmet. Fire andre hus ble åpnet i bispedømmet mellom 1884 og 1887. Men kongregasjonen kom raskt i vanskeligheter. P. Spinelli var uenig med moder Gjertrud om kongregasjonens mål, han la mer vekt på oppdragelsen av jentene, altså det apostoliske aspektet, mens Comensoli mer fremmet kontemplasjonen, det vil si tilbedelsen av Sakramentet.

I 1889 kom det til en splittelse. 73 søstre fulgte moder Gjertrud, 33 fulgte p. Spinelli og 4 trådte ut. Kongregasjonen havnet også i økonomiske vanskeligheter på grunn av kjøp og bygging av nye hus. Biskopen av Bergamo berget dem og fant et nytt hus til søstrene i Lodi, hvor biskop Rota, som Gjertrud tidligere hadde arbeidet for, ga dem kanonisk godkjennelse som kongregasjon den 8. september 1891. Året etter vendte de tilbake til Bergamo og til det opprinnelige huset hvor de hadde begynt sitt arbeid. I 1906 ga Den hellige Stol kongregasjonen sin endelige approbasjon og formelle kanoniske status.

Frans Spinelli forlot Bergamo sammen med «sine søstre». Han lot seg ikke bli preget av mismot over de bitre erfaringene, men begynte på nytt i Rivolta d'Adda, støttet av biskopen av Cremona, Geremia Bonomelli. Der blomstret en ny gren av tilbedelsessøstrene opp under hans ledelse, «Tilbedelsessøstrene av Det helligste sakrament», Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento. I tillegg til tilbedelsen tok de seg også av foreldreløse barn og jenter i faresonen.

Frans Spinelli døde den 6. februar 1913 i Rivolta d'Adda. Den 14. mai 1924 ble hans legeme overført til kirken ved instituttets moderhus i Rivolta d'Adda. Den 25. januar 1952 ble hans saligkåringsprosess innledet. Den 3. mars 1990 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 2. juni 1992 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 21. juni 1992 i Caravaggio ved Bergamo i Nord-Italia. Hans minnedag er dødsdagen 6. februar.

av Webmaster publisert 01.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55