Den salige Frans Takeya (1610-1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Frans Takeya [Takuea, Takea, Taquea] var den 12-årige sønnen til den salige Kosmas Takeya, en koreaner som var ført til Japan som krigsfange etter den japanske invasjonen av Korea i 1592-98, og som led martyrdøden i 1619, og hans japanske enke, den salige Agnes Takeya, som ble halshogd i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da 52 kristne under ledelse av den salige jesuittpateren Karl Spinola led martyrdøden i Nagasaki. Frans ble halshogd i Nagasaki dagen etter, den 11. september 1622, sammen med den salige Kasper Kotenda og den 7-årige salige Peter Shikiemon.

Frans ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 102 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Frans' minnedag er dødsdagen 11. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55