Den hellige Frans Trung (1825-1858)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Frans Trung (egentlig Frans (Phanxicô) Trung Van Trân) ble født i 1825 i Phan Xá i Quang Tri i Vietnam. Han var korporal i hæren, men ble halshogd for sin tro den 6. oktober 1858 i An Hoà.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Frans kan også minnes på dødsdagen 6. oktober.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55