Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den salige Gandulf Sacchi av Binasco (~1200-1260)

Minnedag: 3. april

Den salige Gandulf Sacchi (Gandolf; it: Gandolfo; lat: Gandulphus) ble født rundt 1200 i Binasco nær Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han sluttet seg til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM) mens den hellige Frans av Assisi ennå levde, og deretter levde han et bemerkelsesverdig asketisk liv. Han dro til Sicilia for å be og forkynne – han kan ha reist dit allerede før han ble munk. Han synes å ha forkynt i Palermo, i Termini Imerese, i Castelvetrano og andre steder.

Men han ble så høyt lovet for sin veltalenhet at han forlot klosteret i Palermo for å bli eneboer på et mer avsidesliggende sted på øya sammen med en ledsager, broder Pascal. Fra tid til annen forlot han sin eneboerhytte for å forkynne blant de lokale innbyggerne, utførte mirakler og omvendte mange til et bedre liv. Det er sagt at han hadde et spesielt forhold til fugler og dyr i likhet med Frans selv, og ved en anledning fikk han dem til å være stille mens han prekte. Legenden forteller at fuglene markerte hans død ved å synge i den kirken hvor hans legeme ble lagt ut.

Han døde den 3. april 1260 i Polizzi Generosa (da Politium) på Sicilia. Han æres høyt på Sicilia, og det fantes en fest til hans ære fra 1320. Hans helligkåringsprosess ble innledet i 1632. Han ble saligkåret den 10. mars 1881 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 3. april.