Den salige Gratia av Kotor (1438-1508)

Minnedag: 9. november

Den salige Gratia av Kotor (1438-1508)

Den hellige Gratia (it: Grazia; kr: Gracija) ble født den 27. oktober 1438, etter tradisjonen i den lille landsbyen Mul (Mulla) ved Cattaro (i dag Kotor) i Dalmatia, ved Boka Kotorska, «de kroatiske helgeners bukt», som nå ligger i Montenegro. De tidligste beretningene om Gratias liv ble ikke samlet før mer enn et århundre etter hans død, men de synes alle å gå tilbake til en felles, tidligere kilde.

Gratia var sønn av en fattig fisker, og han tilbrakte selv ungdommen som fisker i Adriaterhavet og som bonde på den skrinne jorda, men han ble snart sjømann. På en reise over Adriaterhavet fra hjembyen til Venezia i 1468, da han var 30 år, gikk han en dag tilfeldigvis inn i en kirke i Venezia mens den salige augustinereremitten Simone da Camerino holdt en inspirerende preken. Han var en berømt folkemisjonær på den tiden. Gratia ble så dypt imponert av det han hørte at han bestemte seg for å gi avkall på sin tidligere livsførsel og selv slutte seg til augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA). Han søkte om opptak og ble akseptert som legbror i det forarmede klosteret på Monte Ortono nær Padova, for han ville ikke studere i bøker og bli prest.

Her arbeidet han i hagen, sakristiet og klosteret og fikk snart hele kommunitetens respekt og beundring. Etter femten års botsliv der ble han overført til klosteret på øya San Cristoforo i Venezia, hvor han tilbrakte resten av sitt liv. Det ble sagt at et mystisk lys skinte over hans celle og at mirakler fant sted på hans forbønn. Det ble for eksempel hevdet at en gang klosterkirken gjennomgikk reparasjoner i en eksepsjonell tørr sommer, og broder Gratia deltok i arbeidene, var det en sisterne som hele tiden hadde rikelig med vann, som forble friskt også etter at sjøvann kom inn i den. Det fortelles også om andre undere knyttet til hans virke og han var berømt for sin evne til å lese i sjelene. Han dyrket en spesiell ærbødighet for Kristus til stede i sakramentet, og i fritiden tilbrakte han timevis på kne foran tabernaklet.

Som 70-åring ble Gratia alvorlig syk, men han insisterte på å stå opp fra sengen for å motta de siste sakramentene på sine knær. Han døde den 9. november 1508 i Murano. Han ble først gravlagt i en fellesgrav, men etter kort tid ble det plassert i en ny marmorsarkofag hvor de troende kunne ære ham. Mange hevdet at de mottok utallige nådebevis gjennom hans forbønn. Etter Napoleons fall forlot augustinereremittene øya San Cristoforo, og de brakte da Gratias legeme tilbake til hans hjemlige landsby Mul. Dermed kom denne kystlandsbyens største sønn tilbake hjem sjøveien til en praktfull feiring. Han ble saligkåret den 6. juni 1889 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 9. november, men 16. november nevnes også. Han feires særlig av augustinerne.

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55