Den hellige Genesius av Clermont (biskop) ( -662)

Minnedag: 3. juni

Den hellige Genesius (Genet, Genès, Gines) ble født på 600-tallet i Clermont i Auvergne i Frankrike i en senatorfamilie. Men han oppga verdslig heder for å tjene Gud som lavest rangert kleriker i bispedømmet Auvergne. Men mot sitt ønske ble han utnevnt til erkediakon i hjembyen under biskop Proculus, og han fikk ry for å være lærd, sjenerøs og svært god, elsket av både gammel og ung, fattig og rik. Han behandlet sitt eget legeme strengt, men hans kjærlighet til de fattige ikke kjente noen grenser.

Den ærefrykt han utførte sine hellige funksjoner med, inspirerte hans assistenter, inkludert den fremtidige hellige Praejectus (Prix), til selv å streve etter perfeksjon. Da biskop Proculus av Clermont døde i 656, ble Genesius enstemmig valgt til den 21. biskop av Clermont av presteskap og folk. Men han aksepterte først etter en periode på tre dager i et håp om at de ville forandre mening og velge noen annen, og etter press fra de andre biskopene i provinsen.

Hans episkopat var fredelig og suksessfullt i å utrydde kjetteriene til Novatian og Jovinian og å innpode i sin flokk kjærlighet til dydene. Men etter fem år som biskop begynte han å frykte for sin sjel, og han dro da i 661 på en hemmelig valfart til Roma i håp om å bli fritatt for embetet slik at han kunne leve som eremitt. Men folket i bispedømmet fikk greie på det og sendte en delegasjon til Vatikanet som protesterte høylydt og krevde at han måtte komme tilbake, så han ga opp sin drøm om et liv som eremitt. Da han kom tilbake og nærmet seg Clermont, kom presteskapet ut for å møte ham, og de bar lys i hendene og sang, og syke mennesker ble brakt ut for å få hans velsignelse.

Til ære for den hellige Symforian av Autun, en tidlig martyr, bygde han en kirke. Han grunnla også flere klostre, blant annet et som ble kalt Grandlieu (Magnus locus) eller Manlieu og et konvent i Chantoin, og et hospits nær byporten i Clermont. Han døde i 662 i sitt bispedømme og ble gravlagt i kirken St. Symforian, som senere ble kalt St. Genesius. Hans minnedag er 3. juni. Han må ikke blandes sammen med den hellige greve Genesius av Clermont (død 725).

Hans historie er blandet sammen med den hellige martyren Genesius av Arles, som døde mer enn 350 år tidligere. Den eneste grunnen synes å være navnet, for forskjellige dødsår betyr vanligvis at det er snakk om to ulike helgener. Det er 18 steder i Frankrike som bærer hans navn, blant dem Saint Genès-Champese (63850).

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55