Den salige Gerhard Hirschfelder (1907-1942)

Minnedag: 1. august

Den salige Gerhard Hirschfelder (1907-1942)

Den salige Gerhard Hirschfelder ble født den 17. februar 1907 i Glatz (nå Klodzko), et grevskap i den prøyssiske provinsen Schlesien i Tyskland. Før Glatz ble annektert av Preussen i 1763, var grevskapet en del av Bøhmen, og kirkelig sett var det en del av erkebispedømmet Praha helt til 1972, da området ble overført til Wroclaw (ty: Breslau). Gerhard Hirschfelder vokste opp i fattigslige forhold i Glatz som eneste barn av den enslige skreddermesteren Maria Hirschfelder. Hun sørget for at han kunne gå på det katolske gymnaset i Glatz, og etter eksamen artium der i 1927 studerte han filosofi og teologi ved universitetet i Breslau, hvor alle prestekandidatene for grevskapet Glatz i erkebispedømmet Praha fikk sin utdannelse.

Allerede på skolen, men spesielt under teologistudiene i Breslau, fikk Gerhard lide under samfunnets forakt for hans utenomekteskapelige opphav. Likevel ble han presteviet den 31. januar 1932 i Hohen Dom i Breslau, nesten 25 år gammel. Han ble presteviet av kardinal Bertram for den prøyssiske delen av erkebispedømmet Praha. Han fikk ikke feire sin primissmesse (første messe) offentlig i Glatz, men bare i det avsidesliggende Jesu Hjerteklosteret i Bad Langenau.

Først var han kapellan i Tscherbeney (1937-45: Grenzeck), nå Czermna i Polen på grensen til Tsjekkia. Han ble straks et midtpunkt, spesielt for ungdommen, noe som gjorde at han snart kom i de lokale naziledernes søkelys. Den stedlige gruppelederen ble en uttalt motstander av kapellanen, og han anmeldte ham til stats- og partiledelsen. Det ble innledet en straffesak, men den ble henlagt i mai 1938.

I februar 1939 ble Gerhard Hirschfelder flyttet til Habelschwerdt (i dag Bystrzyca Klodzka), også der som kapellan. Hans ry som fremragende sjelesørger gjorde at han fra juli 1939 også var ungdomsprest i grevskapet Glatz. Hans hjertesak var ungdomsarbeidet, og han var preget av målene til den katolske foreningen Quickborn, som han var medlem av. Gjennom dette arbeidet håpet han å gjøre ungdommen motstandsdyktig mot den nazistiske ideologien.

Hans betydelig utvidete aksjonsradius og den iver som han i de følgende årene organiserte ungdomsarrangementer og sentrale ungdomsvalfarter til Albendorf, provoserte hans motstandere i nazikretser. På grunn av dette arbeidet samt sine nazikritiske prekener ble han angitt allerede mens han var kapellan i Tscherbeney. Også i Habelschwerdt ble han overvåket og gjentatte ganger forhørt av Gestapo. Etter at han i en preken i juli 1941 i tydelige ord hadde fordømt den bevisste ødeleggelsen av kristne symboler, spesielt et Mariabilde, ble han arrestert av Gestapo den 1. august og brakt til fengselet i distriktshovedstaden Glatz. Der skrev han korsveibønner og en kommentar til den hellige apostelen Paulus' brev.

Fire måneder senere ble han i desember 1941 brakt til konsentrasjonsleiren Dachau ved München i Bayern, hvor han fikk fangenummer 28972. Der døde han i sykestuen den 1. august 1942, offisielt av lungebetennelse, men i virkeligheten av utmattelse. Hans aske ble noen måneder senere satt ned på kirkegården i Grenzeck. Selv om hans dødsårsak ikke fikk offentliggjøres, ble han æret som en helgen av de troende på de stedene hvor han hadde virket.

Hans ry ble spredt av hans medbrødre i prestegjerning og medlemmene av ungdomsgruppene i Grenzeck og Habelschwerdt, også etter fordrivelsen vestover. Hans korsveisbønner ble utgitt første gang på 1950-tallet, og ble i 1992 utgitt i femte opplag. Den erkebiskoppelige vikaren i Glatz hadde av kongen av Preussen blitt tildelt tittelen Großdechant (stordekan). Etter at området ble underlagt Polen og tyskerne ble fordrevet fra området i 1945, fikk han ansvar for sjelesorg blant flyktninger i Vest-Tyskland. Hans etterfølger sitter i dag i Münster, og derfor ble dette bispedømmet valgt for saligkåringsprosessen for Gerhard Hirschfelder.

For å fremme saligkåringssaken ble den internasjonale Gerhard-Hirschfelder-Kreis grunnlagt i mars 1998 i Münster under forsete av visitatoren for katolikkene fra grevskapet Glatz i Tyskland, Großdechant prelat Franz Jung. I september 1998 kunne hans saligkåringsprosess åpnes av biskop Joachim Reinelt av Dresden-Meissen i domkirken i Münster. Bispedømmefasen kunne avsluttes allerede et halvt år senere, og dokumentene ble oversendt til Roma. Den 27. mars 2010 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente hans død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og han fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdig». For en martyr trengs det ikke noe mirakel, så alt er klart for hans saligkåring.

Gerhard Hirschfelder ble saligkåret søndag den 19. september 2010 i katedralen Sankt Paulus i Münster. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle kardinal Joachim Meisner, erkebiskop av Köln. Hans minnedag er dødsdagen 1. august.

av Webmaster publisert 12.09.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:55