Den hellige Gemma av Sulmona ( -1439)

Minnedag: 13. mai

Den hellige Gemma av Sulmona ( -1439)

Den hellige Gemma var født i San Sebastiano di Bisegna nær Sulmona i Abruzzi i Italia. Hun kom fra en fattig landsens familie, og i følge legenden var hun en gjeter som ble forfulgt av Roger, en lokal greve. Men hun motsto hans onde planer så godt og med en slik veltalenhet og besluttsomhet at han bygde den eneboercellen hun ønsket seg inne i en kirke.

Uansett sannhetsgehalten i denne historien er det klart at hun i over førti år levde som inkluser (lat inclusio = innesperring), det vil si frivillig innemurt nonne, inne i kirken St. Johannes Døperen i Goriano Sicoli i bispedømmet Sulmona i en celle med et vindu som vendte ut mot alteret. Hennes levesett var svært strengt og botspreget. Hennes liv er kjent fra et gammelt manuskript fra denne kirken, først publisert i 1673. Korte notiser om henne finnes også hos andre forfattere.

Etter 42 år som inkluser døde hun den 13. mai 1439 i Goriano Sicoli. Det ble snart meldt om mirakler ved hennes grav. I 1440 fikk biskopen av Sulmona åpnet hennes grav, og hennes legeme viste seg da å være like friskt.

Hun ble helligkåret ved at hennes kult ble stadfestet den 28. april 1890 av pave Leo XIII (1878-1903). Hennes minnedag er dødsdagen 13. mai, men 12. mai nevnes også.

av Webmaster publisert 28.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55