De hellige 6 000 martyrer av Georgia (d. 1615)

Minnedag: 10. april

De hellige 6 000 martyrer av Georgia (d. 1615)

I ørkenen St. David Garedsja i Georgia var det tolv klostre. Der hadde munker levd sine asketiske liv i mange århundrer.

I 1616 ledet den persiske sjahen Abbas I (1587-1629) sin enorme hær i et angrep på Georgia og massakrerte et stort antall kristne der. Etter å ha slukket sin tørst for de kristnes blod, arrangerte han en jakt i dalen Gare Kakheti. Han slo leir med sitt følge i fjellene i Garedsja og tilbrakte natten der. Ved midnatt ble hans oppmerksomhet trukket mot en flammende søyle av lys som klatret oppover fjellet. Han trodde først det var en åpenbaring, men han fikk snart vite at det lå et berømt kloster på det stedet og at munkene denne påskenatten gikk rundt Oppstandelseskirken tre ganger med tente lys for å feire Kristi hellige oppstandelse. Straks ga sjahen hæren ordre om å marsjere til klosteret og ødelegge alle som ble funnet feirende.

Samme natt viste en Herrens engel seg for abbed Arsenius av St. David Garedsja og fortalte ham at store lidelser ventet den natten, og at de ville bli drept med sverd. Engelen sa at alle som ville forlenge sitt jordiske liv, måtte flykte, men de som lengtet etter å rense sin sjel for evigheten, måtte bli og lide martyrdøden. Engelen ba abbeden fortelle dette til alle munkene og la dem velge. Abbeden informerte munkene, som begynte å forberede seg. Bare to unge munker fryktet døden og flyktet til et fjell i nærheten.

Da munkene sang Fadervår nær slutten av påskeliturgien, ble klosteret omringet av persiske krigere. Abbed Arsenius gikk ut av kirken og ba om at munkene måtte få tid til å avslutte liturgien og motta kommunionen. Perserne gikk med på det. Etter kommunionen gikk brødrene ut til de vantro, ikledd sine festklær. Først halshogde perserne abbed Arsenius, deretter massakrerte de nådeløst alle munkene.

Etter at perserne var ferdig med myrderiene, ble de organisert i flere regimenter og dro til de andre klostrene i ørkenen Garedsja. Halvveis mellom klostrene Chichkhituri og St. Johannes Døperen fanget muslimene de to unge munkene som tidligere hadde flyktet og krevde at de konverterte til islam. Munkene nektet å falle fra den kristne tro, og dermed ble de drept. En rosebusk vokste frem på stedet hvor de var blitt drept og fortsatte å blomstre gjennom hele 1800-tallet, til tross for den tørre og steinete jorden.

På slutten av 1600-tallet samlet kong Archil martyrenes bein med stor ærbødighet og gravla dem i et stort steinrelikvar til venstre for alteret i Transfigurasjonskirken i klosteret St. David Garedsja. Deres hellige relikvier fortsetter å utsondre myrra til denne dag. Brødrene i klostrene St. David Garedsja og St. Johannes Døperen fikk i oppdrag av katolikos Anton I å skrive en minneliturgi for martyrene, og han la deres festdag til tredje påskedag.

Perserne ødela klostrene som hadde en nesten tusen år gammel historie og utgjort en stor del av kjernen i Georgias åndelige kultur. I dag er det bare de to klostrene St. David Garedsja og St. Johannes Døperen som er tilbake. Martyrenes minnedag er 10. april.

Kilder: Infocatho, ocafs.oca.org, holytrinityorthodox.com, johnsanidopoulos.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. november 2010

av Webmaster publisert 12.11.2010, sist endret 28.12.2015 - 12:03