Den salige Gabriel Ferretti av Ancona (~1385-1456)

Minnedag: 12. november

Den salige Gabriel Ferretti (it: Gabriele) ble født rundt 1385 i Ancona i regionen Marche i Midt-Italia. Han stammet fra greveslekten Ferretti – hans far var grev Liverotto og hans mor var Alvisia. De ga sønnen en kristen oppdragelse, og hans renhet strålte fra hans engleaktige oppførsel. Som 18-åring trådte han inn hos fransiskanerordenens observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs) i Ancona. Observantene var en kortlivet uavhengig fransiskansk orden som ble etablert i 1517, da grupper av brødre som levde et asketisk liv i streng trofasthet («observans») av regelen, ble forent til en orden under dette navnet.

I klosteret studerte Gabriel filosofi og teologi med stor fremgang, og han ble viet til prest. Han viet seg til prekenvirksomhet og omvendte mange. I 15 år var Gabriel misjonær i provinsen Marche, hvor han fikk ry for hellighet og helbredende evner. Deretter ble han utnevnt til provinsial for observantene i Piceno i Marche, men det er få detaljer som er bevart fra denne perioden i hans liv. En gang ble han rapportert til den hellige Jakob av Marche for å ha forsømt sitt embete på et eller annet lite område. Jakob, som så på utøverens kvaliteter mer enn gjerningens betydning, ga ham beskjed om å anklage og straffe seg selv foran sin kommunitet. Ikke bare gjorde Gabriel dette ganske muntert, men han sendte også Jakob et teppe til hans kirke og en sukkertopp (en slags sukkertøy) som et tegn på god vilje.

Han døde den 9. november 1456 i Ancona. [Kildene Butler's Lives of the Saints og santiebeati.it skriver at han døde den 12. november 1456]. Han ble saligkåret den 19. september 1753 ved at hans kult ble stadfestet av pave Benedikt XIV (1740-58). Hans minnedag er 12. november. Han fremstilles som fransiskaner med bok på bakken foran seg og med en dam med ender. Den mest omfattende beretningen om hans liv ble skrevet av hans samtidige medfransiskaner Jakob av Marche, men ved saligkåringen fant man at den var forsvunnet. Så hans biografi ble satt sammen fra de eldre samlingene av fransiskanske biografier, for de fleste av dem nevner ham. Den salige pave Pius IX (1846-78), som var født Giovanni Mastai-Ferretti, tilhørte en annen gren av Gabriels familie.

av Webmaster publisert 24.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55