Den hellige Gjertrud (den Store) av Helfta (1256-1302)

Minnedag: 16. november

Skytshelgen for Vestindia, Peru og Tarragona

Den hellige Gjertrud, som ofte kalles "den Store", ble født den 6. januar 1256 i Thüringen i Tyskland, trolig i byen Eisleben (samme by som Martin Luther kom fra). Vi vet ingen ting om hennes foreldre eller fødested, men hun selv antyder i sine skrifter at hun var foreldreløs. Da hun var 5 år gammel, ble hennes oppdragelse i alle fall overlatt til nonnene i Helfta i Sachsen, ikke langt unna Eisleben, hvor Gjertrud av Hackeborn var abbedisse, og det later til at Gjertrud aldri senere noensinne forlot klosteret.

Klosteret grunnlagt i 1234 i Rodarsdorf i Sachsen av Burchard av Mansfeld. I 1258 flyttet kommuniteten fra Rodarsdorf til Helfta. Det var et kloster for svarte benediktinerinner, som i sine tidligste dager av politiske grunner feilaktig hadde blitt betegnet som cisterciensisk. Resultatet er at både benediktinere og cisterciensere gjør krav på klosteret i Helfta og på Gjertruds ordenstilhørighet. Uansett var det tidens ledende kloster i det tyskspråklige området.

Gjertruds veileder og venn var den hellige Mechtilde av Hackeborn, abbedissens kjødelige og mye yngre søster. I tillegg til å ta seg av barn som ble sendt til klosteret for utdannelse, var hun også sjefskantor på grunn av sin vakre sangstemme. Gjertrud fikk en fortreffelig utdannelse og lærte latin, men hun hadde aldri noe verv i kommuniteten, og hennes liv var ytre sett begivenhetsløst. I dette klosteret virket tre hellige kvinner på 1200-tallet; foruten henne og Mechtilde av Hackeborn også Mechtilde av Magdeburg.

Med slike forbilder som søstrene Gjertrud og Mechtilde ble den begavede og dypt troende jenta snart selv grepet av en stor lengsel etter Guds kjærlighet. Så snart hun var gammel nok, ble hun selv nonne i Helfta, og hennes novisemester ble Mechtilde. I begynnelsen lengtet hun med hele sitt hjerte etter å få dø for Kristus. Men med tiden lærte den unge nonnen å mestre denne lengselen og ba i stedet om at Guds vilje måtte skje med henne.

Som 25-åring skjedde hennes egentlige omvendelse. Den 27. januar 1281 fikk hun sin første Kristusvisjon, og hun overga seg av hele hjertet til det kontemplative liv. Hun mistet interessen for verdslige studier og rettet all sin oppmerksomhet mot liturgien, Bibelen og kirkefedrenes skrifter, særlig Augustin, Gregor den Store og Bernhard av Clairvaux. Visjonene fortsatte, og fra 1289 skrev hun dem ned på latin. Åpenbaringene var basert på liturgien, og mange av hennes visjoner skjedde faktisk under syngingen av tidebønnene. Dette må understrekes, fordi mange av hennes skrifter virker emosjonelle og individualistiske i tonen. Innholdet var vanligvis Jesu hjerte og Eukaristien. Hun var et barn av sin tid siden hennes fromhet uttrykte samtidens særlig hengivenhet til Inkarnasjonens mysterium. Hun betraktes ofte som en pioner for Jesu Hjerte-fromheten, som senere ble populær etter at den ble fremmet på 1700-tallet av Johannes Eudes og Margaret Maria Alacoque. Alle påkallelsene i dagens Jesu-Hjerte-litani stammer fra Gjertruds skrifter. Fromheten ble også uttrykt i hengivenhet for Den hellige Eukaristi, og hun var forkjemper for hyppig kommunion. Hun var preget av bernhardinsk fromhet, og tar med seg kirkefedrenes Kristusinderlighet inn i middelalderen.

Hennes liv ble en rekke åndelige erfaringer, og mange av dem er beskrevet i en skriftsamling som kalles Legatus Divinae Pietatis, "Guds kjærlighets sendebud", men er mer kjent som "Gjertruds og Mechtildes åpenbaringer". Samlingen består av fem bøker, blant dem "Bønner" og "Åndelige øvelser". De tre siste bøkene er skrevet etter hennes diktat, den første er samlet etter hennes død av de som kjente henne best, mens den andre boken er skrevet av henne selv, Liber specialis gratiae, "Boken om den store nåden", som skildrer Mechtildes åpenbaringer.

Gjertrud skrev om Mechtilde (død 1298): Det har aldri før vært noen som henne i vårt kloster, og jeg frykter at det vil det heller aldri bli igjen". Hos dem begge var kjærligheten til Jesu Hjerte fremtredende. Gjertruds union med Kristus var så intens at Jesus sa til Mechtilde: "Hvis du ønsker å finne meg, se etter meg i Gjertruds hjerte." Gjertrud skriver hun at Jesus sa til henne: "Jeg ønsker at dine skrifter skal bli uomtvistelige bevis på min godhet". Hennes skrifter danner et viktig bidrag til den middelalderlige mystikk. I senere tider har de hatt særlig interesse, på grunn av Gjertruds skisser til tilbedelse av Jesu hellige Hjerte, som nå er så utbredt blant romerske katolikker. Samlingen av bønner som vanligvis ble tilskrevet Gjertrud og Mechtilde, trykt i Köln på slutten av 1600-tallet, er trolig ikke deres i det hele tatt. Det har imidlertid blitt laget andre samlinger av deres bønner, hentet fra deres ekte bøker. Gjertruds verker viser både en imponerende intelligens og en visjonær fromhet.

Gjertrud regnes vanligvis som en av middelalderens viktigste mystikere. Hun var aldri abbedisse, selv om denne tittelen feilaktig har blitt gitt henne gjennom forveksling med en annen, Gjertrud av Hackeborn, som var abbedisse i Helfta da hun ble brakt dit som barn.

Allerede fra tidlig ungdom hjemsøkt av mange sykdommer. Noen av hennes bøker ble til under hennes sykdommer, skrevet ned etter hennes anvisninger og diktat. De siste ti årene av livet led Gjertrud av svært dårlig helse, og var helt forkrøplet.

Hun døde den 17. november 1302 i sitt kloster, 46 år gammel. Hennes siste ord var; "Kristus, til deg vier jeg min sjel til å bli ett med din Ånd, med din vilje, med din kjærlighet". (Andre kilder sier 13. november og at hun muligens døde i 1601, men mest trolig i 1302). Klosteret ble helt ødelagt under reformasjonen, så Gjertrud har ingen grav i et gudshus. Hennes skrin tilhører Museet for welfernes skatt.

Hennes ry ble spredt gjennom trykkingen av hennes arbeider på latin i 1536. I 1677 tilføyde pave Innocent XI (1676-89) hennes navn i Martyrologium Romanum, og i 1738 ble hennes fest utvidet til alle land av pave Klemens XII (1730-40), etter anmodning fra kongen av Polen og hertugen av Sachsen, men hun er aldri offisielt blitt helligkåret. Den hellige Teresa av Ávila var svært opptatt av henne. Fra 1738 til 1969 ble hun feiret den 15. november, men etter kalenderreformen feires hun den 16. november. I benediktinerordenen feires hun den 17. november.

Gjertrud har til alle tider vært spesielt høyt æret i de land som sto under den spanske kronen, derfor er hun fortsatt skytshelgen for Peru og byen Tarragona i Spania. Hun ble utnevnt til skytshelgen for Vestindia etter anmodning av Filip IV av Spania. Hun avbildes som en abbedisse som holder et flammende hjerte; eller som nonne med hjertet satt i brann av Jesu hjertes ild. Hennes attributter er bok, fjær eller krusifiks, ofte har hun sju ringer på høyre hånd. En eller flere mus kan være avbildet sammen med henne.

av Webmaster publisert 09.02.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55