Den hellige Germanus av Paris (496-576)

Minnedag: 28. mai

Skytshelgen for fanger og musikken; mot brann og feber

Den hellige Germanus (fr: Germain) ble født i 496 nær Augustodunum i Burgund i Gallia (i dag Autun i Frankrike). Hans navn betyr «bror» på latin. Legenden forteller at hans mor hadde så mange barn fra før at da hun ventet Germanus, forsøkte hun å fremprovosere en abort. Men til tross for alle midlene hun tok i bruk, lyktes det ikke, og Germanus kom sunn og kraftig til verden. Senere fortelles det at foreldrene overlot ham til en ond tante, som ville rydde Germanus av veien for at hennes egen sønn Stratidius skulle få en arv, men en tjenestekvinne forvekslet vinglassene slik at Germanus' fetter drakk den forgiftede vinen. Han døde ikke, men han led under virkningene av giften hele livet.

For å unngå flere farer dro Germanus til sin fetter Scapilion, som var en ytterst from prest. Han tok kjærlig imot Germanus og ga ham undervisning, og sammen levde de et gudfryktig liv, studerte og ba sammen. Germanus var hos ham i femten år og levde et halveremittisk liv der, samtidig som han studerte i Avalon og Luzy.

Germanus ble presteviet i 530 av den salige biskop Agrippinus av Autun. Dennes etterfølger, Nectarius av Autun, som hadde hørt om Germanus' store fromhet, bestemte seg i 540 for å gjøre ham til abbed for klosteret St. Symforian i utkanten av Autun, som fulgte regelen fra Lérins, det vil si klosteret på den lille øya Saint-Honorat utenfor Cannes. Her regnet abbeden seg for de minste av brødrene og hadde ingen større glede enn å gjøre godt mot de fattige, og levde så gudfryktig at han var et eksempel for alle. Klosterets eiendommer, som noen ganger lå langt unna, ble effektivt administrert av Germanus. Men han var hardtarbeidende og streng, og hans almissegiving var så sjenerøs at munkene fryktet at han ville gi bort alt de hadde, så de gjorde opprør.

Etter at frankerne erobret Burgund i 534, ble landet delt mellom Klodvig Is (481-511) sønner Kildebert I av Paris (511-58) og Klotar I av Neustria (511-61) samt sønnen til broren Theoderik I av Austrasia (511-34), Theodebert I av Austrasia (534-48). Kildebert ble konge av Burgund (personalunion med Paris), mens byene Autun og Châlon-sur-Saône styrt av Theodebert. Han døde i 548, like etter at Germanus' hadde profetert at det ville skje, og kong Kildebert av Paris overtok selv styret. Han inviterte snart Germanus til et konsil i Paris i 550. Seks metropolitter og 21 biskoper fra de to kongerikene Paris og Burgund samlet seg, og hovedsaken var avsettelsen av biskop Saffaracus av Paris. Han hadde innrømmet en uspesifisert forbrytelse og trukket seg tilbake til et kloster. Det synes sannsynlig at hans forbrytelse verken var moralsk eller doktrinær, men det faktum at han hadde gått mot kongen.

Statue av Germanus av Paris i kirken Saint-Germain-en-Laye

Uansett grunn trakk biskopen seg tilbake, og Germanus ble i 555/56 utnevnt til kongelig førstekapellan og deretter ny biskop av Paris. Fire år tidligere hadde Gud i en drøm antydet dette for Germanus. Han fortsatte å leve like fromt og enkelt, fastet og eide bare en utslitt munkedrakt, og alle sine inntekter ga han til de fattige. Biskop Germanus hadde tilnavnet «de fattiges far» og var spesielt opptatt av fangenes kår. De ble spesielt hardt behandlet på den tiden. Germanus er da også fangenes skytshelgen.

Den hellige biskopen gjorde et stort inntrykk på kongen, som selv ble en stor velgjører for de fattige. Germanus skal på mirakuløst vis ha helbredet Kildebert for en dødelig sykdom, og etter det skal han ha levd et reformert liv. I 542 førte Kildebert krig i Spania og beleiret Zaragoza, men da han hørte at innbyggerne hadde satt seg under den hellige martyren Vincent av Zaragozas vern, opphevet han blokaden og sparte byen. I takknemlighet ga biskopen av Zaragoza ham Vincents stola. Da kongen kom tilbake til Paris, fikk han bygd en kirke for å huse relikviene. Den ble plassert på et sted hvor han kunne se den tvers over markene. Denne kirken er det eldste gudshuset i Paris, og Germanus vigslet den til Vincent og Det hellige Kors (Sainte-Croix-Saint-Vincent) den 23. desember 558. Samme dag døde kong Kildebert. Like ved ble det bygd et kloster. Konge og biskop grunnla også katedralen St. Stefan.

Germanus spilte en viktig rolle på det tredje og fjerde konsilet i Paris (557 og 573) og på det andre konsilet i Tours (566). Etter kong Kildeberts død i 558 ble biskopens innflytelse svært stor. Særlig Klodvigs sønn og Kildeberts bror Klotar I, som nå ble enehersker i frankerriket (558-61), fulgte hans råd i ett og alt. Men kongen døde allerede i 561, og hans kongerike ble delt mellom hans fire sønner. Karibert I (561-67) fikk den vestre delen med sete i Paris, Guntram (561-92) fikk den sørlige delen med sete i Chalon-sur-Sâone, det vil si Orléans og Burgund med Marseille og Arles, Sigebert I (561-75) fikk den østlige delen (Austrasia) med sete i Reims og Kilperik I (567-84) fikk den nordlige delen med sete i Soissons, et rike som senere ble til Neustria da han fikk sin del av Kariberts kongerike.

Situasjonen for Germanus ble mye verre under kong Karibert av Paris (561-67). Han plyndret kirker og levde et notorisk umoralsk liv, giftet seg med tre tjenestejenter etter hverandre og kranglet med prester. Germanus irettesatte ham for hans skamløse ondskap, og da han giftet seg med to søstre på en gang, våget Germanus også å ekskommunisere ham. Men i 567 døde kongen uten noen arving. Det brøt da ut en borgerkrig (bellum civile) om hans arv, og den ble skjerpet av den bitre familietvisten mellom de to brødrene Sigebert og Kilperik. Deres delriker kom på den måten på ruinens rand. Det endte med at brødrene ble enige om å dele Kariberts område og å beholde Paris sammen, og deler av brødrenes riker kom gjennom disse gjentatte delingene til å ligge om hverandre.

Kong Sigebert av Austrasia hadde i 567 giftet seg med den vakre Brynhilda, datter av den visigotiske kong Athanagild av Spania (554-67). Halvbrorens standsmessige ekteskap gjorde kong Kilperik misunnelig, og han ville ikke være dårligere. Han forstøtte sin elskerinne Fredegunda og hentet Brynhildas eldre søster Galsvinta fra Spania. Men han ble snart lei av henne, og Fredegunda klarte å fange Kilperik inn i sitt garn på nytt. Mindre enn et år etter bryllupet ble Galsvinta en morgen funnet kvalt i sin seng. Den nyslåtte enkemannen Kilperik sørget et par dager før han giftet seg med Fredegunda, som var sterkt mistenkt for å stå bak mordet.

Mordet på søsteren gjorde at Brynhilda la Fredegunda for hat og ble full av hevnlyst, og dette hatet ble så intenst gjengjeldt at de to dronningene og svigerinnene overtalte sine menn til å gå til krig mot hverandre. Men den eldre broren Guntram av Burgund overtalte Sigebert til ikke å gripe til våpen mot broren, og deretter fulgte fem år med fred. Men tiden slukket ikke Brynhildas hevntørst etter mordet på søsteren, mens Kilperik på sin side angret bittert på at han hadde oppgitt byene.

I 573 brøt Kilperik plutselig den skjøre freden og invaderte Sigeberts områder. Kilperik bestemte seg da for full krig, og de to brødrene ønsket nå livet av hverandre. Guntram forsøkte å forsone dem ved å innkalle en kirkelig synode, men Kilperik nektet å underkaste seg den. I 574 inngikk Kilperik og Sigebert en fredsavtale, og Sigebert dro tilbake til sitt palass i Metz. Men Brynhilda var ikke fornøyd, hun ønsket Kilperik død og klandret sin mann for hans ettergivenhet. Guntram begynte også å tvile på broren Sigebert, derfor (og sjarmert av Fredegunda?) gikk han i allianse med broren Kilperik. Mindre enn et år etter fredsavtalen angrep Kilperik i 575 igjen de fem byene som hadde utgjort Galsvintas medgift. Denne gangen var det ikke nødvendig med Brynhildas oppmuntring for å flamme opp Sigeberts raseri. Denne tiden med splittelse, vold og politiske mord gjorde livet uutholdelig for den gamle biskopen.

Da brødrene hadde delt kongeriket til sin eldste bror Karibert etter dennes død i 567, ble de enige om å holde Paris sammen, og de avla en hellig ed på at ingen av brødrene skulle gå inn i Paris uten samtykke fra de to andre. Men nå bedømte Sigebert det nyttig for sin sak å sikre seg byen, så han brøt sin ed og inntok Paris. Da Guntram så Sigeberts suksess, forlot han Kilperik som flyktet til Tournai med hustru og barn. Han virket å være uten ressurser og ble betraktet som fortapt, mens folket i Paris hyllet Sigebert som erobrer.

Men på bispesetet i Paris satt Germanus, en hellig mann full av dyder som til tross for et skrøpelig legeme hadde et modig hjerte. Han så hatet som hadde fylt Sigeberts hjerte, og han så det som en biskops oppgave å fortelle kongen sannheten. Mens Sigebert dro til Rouen for å bli hyllet, dro Brynhilda fra Austrasia sammen med sine tre barn for å gjøre et triumferende inntog i Paris. Hun brakte med seg alle sine skatter, sitt gull, sine juveler og sine kongelige klær, og hennes skjønnhet og ynde og den genuint kongelige måten hun bar sin krone vakte gallernes beundring, og både prester og sønner fra de tidligere senatorfamiliene flokket seg for å hilse henne. Men om kvelden på denne dagen for hennes triumf mottok hun et brev fra biskopen, som beklaget at en alvorlig sykdom forhindret ham fra å komme personlig. Men han skrev at han ikke kunne være taus i en slik alvorlig situasjon. Han ba henne om å overtale mannen til å gjenopprette freden og spare sin bror, men Germanus' biografi sier at hun ignorerte anmodingen.

Sigebert kom tilbake fra Rouen og tilbrakte noen dager i Paris, men så gjorde han seg klar for å dra ut og beleire Tournai. Da han hadde tatt farvel med dronningen og satt seg opp på hesten, kom biskop Germanus kledd i sine biskoppelige klær for å gjøre et siste forsøk på å forhindre brodermordet. Blek og svak grep han tak i kongens hest og sa: «Kong Sigebert, hvis du drar uten den intensjon å drepe din bror, vil du vende tilbake i live og seierrik, men hvis du har andre planer, vil du dø, for Gud sa gjennom kong Salomos munn: ‛Den som graver en grav, faller selv i den' (Ordsp 26,27a)». Uten å svare løsnet kongen hesten og red forbi den hellige biskopen, som med hjertet gjennomboret av smerte så seg tvunget til å vende tilbake til bispepalasset.

Kongen dro mot Tournai mens Brynhilda gjorde seg klar til å feire triumfen. Og Sigeberts reise ble virkelig en triumfferd. På veien til Tournai ble han i Vitry ved Scarpe møtt av Neustrias stormenn, som var kommet for å løfte ham opp på skjoldet, den tradisjonelle frankiske måten å velge en konge. På en slette full av telt som var slått opp av alle dem som ikke hadde kunnet finne husly i Vitry, plasserte soldater Sigebert på et stort skjold og bar ham tre ganger rundt i sirkelen av frankiske stormenn. De hyllet ham som frankernes konge, konge av både Neustria og Austrasia. Han hadde mottatt Kilperiks krone før han hadde tatt den fra ham og dermed gjort opp regning uten vert, for han hadde gjort den feilen å undervurdere en såret løvinne.

For beleiret i Tournai satt Fredegunda sammen med Kilperik, og hun svarte på denne trusselen mot ektemannen med å leie to mordere. Mens Brynhilda i Paris mottok de gledelige nyhetene om hyllesten av sin mann, tok Fredegundas utsendinger seg raskt den korte avstanden fra Tournai til Vitry. De presenterte seg som to frankere fra Neustria som kom for å hylle kong Sigebert. Han tok imot dem uten mistanke, men da de bøyde seg for å hilse ham, stakk de ham ned og drepte ham med forgiftede dolker. Morderne ble overmannet av Sigeberts menn og selv drept.

Kilperik svevde i uvisshet og visste ikke om han skulle slippe unna eller bli drept, da budbringere kom og fortalte ham om brorens død. Da forlot han Tournai med sin hustru og sine barn, svøpte liket av sin bror og gravla ham i landsbyen Lambres. Brynhilda hadde gjort sitt inntog i Paris i triumf, men nå var hun med ett slag blitt enke og byen var forvandlet til en felle for henne, der hun satt avskåret fra sitt territorium. Hun sendte sin og Sigeberts eneste sønn, den femårige Kildebert, i sikkerhet. Brynhilda hadde all grunn til å frykte for sitt liv da Kilperik kom til Paris, men samtidig hadde han grunn til å frykte reaksjonen fra Austrasia dersom han mishandlet henne. Han sparte derfor sin svigerinne og nøyde seg med å beslaglegge den skatten hun hadde hatt med seg fra Austrasia og sendte henne i eksil til Rouen.

I likhet med den hellige Gregor av Tours og andre fremmet Germanus helgenkulten. Da han var abbed i St. Symforian, pleide han å tilbringe mange timer i bønn ved den hellige Symforians skrin. Han lanserte i 566 kulten for den hellige biskop Marcellus av Paris (d. 436) og foretok en translasjon av den hellige biskop Ursinus av Bourges' relikvier. Mens han levde, hadde Germanus ry som undergjører. Historier om hans helbredelser kaster et visst lys over sykdommene og handikapene som var de mest vanlige. De blinde var spesielt mange, og det samme var dem med lamme hender. Komplikasjoner som koldbrann fulgte ofte med sykdommene. Epileptikere opptrådte også ofte, for ikke å snakke om de besatte. Ofte brukte han remedier diktert av sunn fornuft, som olje. Noen ganger helbredet han på avstand gjennom velsignet brød eller salt eller varmt og kaldt vann. Fanger og slaver av alle raser var spesielt gjenstand for hans nestekjærlighet.

Den 28. mai 576 døde den åttiårige Germanus i Paris, en dato han skal ha forutsagt. Han ble gravlagt i kapellet St. Symforian i vestibylen til kirken St. Vincent, som han hadde grunnlagt. Kirken ble omdøpt til Saint-Germain-des-Prés da han ble helligkåret i 754 av pave Stefan II (III) (752-57), og den har gitt navn til bydelen rundt. Den gang lå det langt utenfor byen, «på engene» (fr: pré = eng). I flere generasjoner ble kirken gravsted for kongefamilien. I 756 ble hans legeme overført til koret, bak alteret for Det hellige kors, av kong Pipin den Lille og hans sønner Karloman og Karl den Store. Germanus' gravmæle ble laget av den hellige Eligius, kunstner og senere biskop av Noyon (641-60). I kirken er også kong Johan Kasimir V av Polen og filosofen Descartes gravlagt.

Germanus' relikvier ble reddet i sikkerhet under vikinginvasjonene. I 1408 sørget abbed Vilhelm for et strålende relikvar, som ble plassert over høyalteret i 1704. Det ble ødelagt i 1793 under Den franske revolusjon. De franske kongene bodde i bydelen Saint-Germain inntil Ludvig XIV (1643-1715) bygde Versailles, fordi han ikke tålte utsikten til den kongelige gravkirken i St. Denis.

Germanus' navn var tatt inn i martyrologiene rundt år 600. Rundt tusen år senere ble hans kloster berømt som et av de fremste sentrene for benediktinsk lærdom under mauristenes ledelse. Hans minnedag er dødsdagen 28. mai, og hans navn står i Martyrologium Romanum. Hans translasjon feires den 25. juli i Paris og Le Mans. Den store hellige poeten Venantius Fortunatus, som var en venn av Germanus, skrev en lovtale om hans liv, og til tross for sine mange utrolige mirakler og legender, er den en passende takk til Gud for en energisk og edel helgen.

Germanus fremstilles som biskop, med lenker og nøkkel i hånden, ved siden av ham er ofte et brennende hus, som han slokker med bønn. Hans kult var tidlig og omfattende og særlig stor i den karolingiske tiden, men den avtok senere og ble erstattet av kulten for den hellige Germanus av Auxerre, og for pariserne i dag er deres skytshelgen, den hellige Genovefa, mer familiær.

av Webmaster publisert 21.07.2007, sist endret 27.01.2019 - 10:47