FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Den hellige Gerhard av Toul (935-994)

Minnedag: 23. april

Den hellige Gerhard (fr: Gérard) ble født i 935 i Köln i Tyskland i en fornem familie ledet av hans far Ingranne. Han fikk sin utdannelse ved katedralskolen der. Han var bestemt til å bli prest, men etter at moren Emma ble drept av et lynnedslag, bestemte han seg for å vie sitt liv til bønn og bot, siden han temmelig underlig var sikker på at hennes død var en straff for hans synder. Han ble kannik ved katedralen, og levde et halvmonastisk liv sammen med kannikene ved St. Peter.

Men hans ry for fromhet nådde snart ørene til den hellige erkebiskop Bruno I den Store av Köln, og den 3. mars 963 ble Gerhard utnevnt til biskop av Toul i Lorraine av keiser Otto I (936-73), bare 28 år gammel. Han satt som biskop der i 31 år frem til sin død.

Dette involverte ham i en betydelig mengde sivil administrasjon i tillegg til sine pastorale plikter, men han fortsatte sitt liv i bønn og bot. Han leste 13 tidebønner daglig, både munkenes og kannikenes. I tillegg viet han tid til studier av Skriften og helgenbiografier. Et av hans mål var å gjøre Toul til et sentrum for lærdom, og dette gjorde han ved å grunnlegge klostre hvor det ble gitt undervisning av greske og irske munker, som han brakte til bispedømmet. Han gjenoppbygde katedralen i Toul og utvidet det gamle klosteret i Saint-Evre, og han fullførte sin forgjengers grunnleggelse av Saint-Mansuy.

Gerhard var en dyktig predikant og hadde ry for sin kjærlighet til de fattige, spesielt etter sin gavmildhet under en hungersnød i 982 og epidemien som fulgte. Han grunnla sykehuset Hôtel-Dieu, det eldste i Toul. Fra keiser Otto II (973-83) fikk han en stadfestelse av det privilegiet som ble gitt hans forgjenger, og som anerkjent Touls uavhengighet under biskopen. Han døde den 23. april 994 og ble bisatt i St. Stefan-katedralen i Toul. Det er ingen tvil om at han er den best kjente og høyest ærede biskopen av Toul.

Hans helligkåring er interessant fordi den var en av de første som ble utført av en pave. En munk i Saint-Evre ved navn Widric skrev en biografi om Gerhard en gang mellom 1027 og 1049 etter anmodning av biskop Bruno av Toul (biskop 1027-51). I 1050 ble biskop Bruno valgt til pave - den hellige pave Leo IX (1049-54). Han innkalte en bispesynode i Roma senere samme år. Widrics biografi ble brukt for å underbygge en anmodning om helligkåring. Det kan være at paven ikke ville virke altfor ivrig etter å helligkåre en forgjenger, og han nølte. De forsamlede biskopene ble da fortalt om en visjon en av de deltakende munkene hadde hatt av Gerhard i herlighet, og de erklærte: «Den samme herre Gerhard er en hellig mann som Gud regner med blant helgenene, og han burde telles med og æres blant de hellige også av mennesker». Dette var tilstrekkelig for Leo, og han utstedte en helligkåringsbulle. Blant andre ting sier bullen at Gerhard hadde vært gjenstand for stor folkelig venerasjon i Toul - Widric hadde sagt det samme, men la til at Gerhard ikke var blitt behandlet som hellig i liturgien.

Leo vendte tilbake til Toul for å overføre Gerhards legeme til et nytt alter som han konsekrerte til formålet. Dette skjedde den 30. oktober, og deretter skrev Widric et bind to av biografien, denne gang om helligkåringen. Senere tilføyde han en tredje bok om translasjonen med beretning om noen av miraklene. Det er litt merkelig at Leo ikke hadde gjort noe med saken i de 22 årene hadde vært biskop der, og det kan ha vært en del av planen til en pave opptatt av reform og sentralisering om å gi pavedømmet kontrollen over helligkåringer. Selv om Gerhard hadde vært gjenstand for en folkelig kult, ble han ikke betraktet som helgen før Leo hadde erklært ham å være en. Hans minnedag er 23. april og hans navn står i Martyrologium Romanum.