Den hellige Gustav eremitt (~810-890)

Minnedag: 10. mars

Den hellige Gustav (opprinnelig Götstaf) ble født rundt 810 i Sverige. Han skal ha vært den første i Sverige som ble døpt av den hellige Ansgar av Hamburg-Bremen. Han levde deretter som eremitt i Nord-Sverige og døde der den 10. mars 890. Hans minnedag er dødsdagen 10. mars.

av Webmaster publisert 13.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:55