Den hellige Hadrian av Posjekhonje (d. 1550)

Minnedag: 5. mars

Ikon av den hellige Hadrian av Posjekhonje (1700-t)

Den hellige Hadrian (ru: Adrian; Адриан) ble født på slutten av 1400-tallet i Rostov Velikij («store Rostov») i Jaroslavl oblast nord for Moskva i Russland, som ikke må blandes sammen med byen Rostov ved Don, som ble grunnlagt på 1700-tallet. Hans fromme foreldre het Gregor og Irene. Han mottok den monastiske tonsuren som munk i klosteret til den hellige Kornelius av Komel, klosteret Korniljev.

Blant brødrene som samlet seg rundt Kornelius, var noen dyktige bygningsmenn og ikonografer, så klosterkirkene ble bygd og utsmykket av munkene selv. I de siste årene av Kornelius' liv invaderte tatarer fra Kazan territoriet rundt klosteret, og han førte alle brødrene til elven Ukhtoma. Men tatarene rørte ikke klosteret, for de ble skremt bort av synet av de mange soldatene som forsvarte det, og de trakk seg snart tilbake fra distriktet Vologda. Kornelius vendte tilbake til klosteret sammen med brødrene og døde der den 19. mai 1537.

Tre år etter Kornelius' død hadde Hadrian, som da var hierodiakon (munkediakon), et stort ønske om å trekke seg tilbake til villmarken og grunnlegge et kloster til ære for Guds Mor. Herren hjalp ham med å få oppfylt denne intensjonen. En viss ukjent eldste med et slående utseende kom til klosteret Korniljev. Da Hadrian spurte om hans navn, refererte den eldste til seg selv som «den ubetydelige». Da Hadrian inviterte ham til sin egen celle og ba ham om å si noe velgjørende for sjelen, sa den eldste at han ville vise Hadrian stedet hvor han skulle bygge kirken og klosteret viet til Guds hellige Mor.

Hadrian gikk straks til sin superior, hegumen (abbed) Laurentius, og ba om hans tillatelse til å leve i ødemarken. Laurentius husket Kornelius' ordre om at alle munker som ønsket å trekke seg tilbake til villmarken, skulle fristilles fra klosteret, så han hindret ikke Hadrian, men ga sin velsignelse. Han sendte også med ham sin assistent, eldste Leonid. Etter at de hadde bedt ved Kornelius' grav, dro Hadrian og Leonid sin vei, ledet av den mystiske svartkledde munken. Hadrian bar med seg et ikon av Guds Mors Dormisjon (innsovning) som han hadde malt.

Den 13. september 1540, kvelden før festen for Korsets opphøyelse, kom Hadrian og Leonid til de ville skogene i Posjekhonje, nær bosetningene Belta, Patrabolsja, Sjelsjedolsk og Ukhorsk. De stanset ved bredden av elven Votkha. Der ble den eldste som ledet dem, plutselig usynlig. De forbløffede reisende begynte å synge litaniet og liturgien for festen under tårer av takk til Gud.

I tre år overlevde Hadrian og Leonid i ensomheten i ødemarken mens de led under mangel på alt, fristelser fra djevelen og bakvaskelsene fra ondskapsfulle mennesker, og deretter begynte de å oppfylle sin intensjon. Asketene valgte et passende øyeblikk og dro til Moskva for å be om velsignelse fra den hellige metropolitt Makarios (1542-63) til å etablere et kloster og en kirke til ære for Guds Mors Dormisjon på Posjekhonje-siden av elven Votkha. Makarios ga dem sin velsignelse og et dokument som ga uttrykk for hans tillatelse til etableringen av klosteret. Han ordinerte Hadrian til prest og opphøyde ham til rang av hegumen (abbed). I dokumentet han ga til Hadrian, bød hierarken «prester, diakoner, munker og legmenn å lytte til ham og adlyde ham i alt som det høver seg en hyrde og lærer».

I Moskva fant asketene fra Posjekhonje sjenerøse velgjørere som ga dem rause gaver til byggingen av kirken. De vendte tilbake til sitt sted i villmarken den 31. mai 1543, og Hadrian la ned grunnsteinen til en kirke med en trapeza (refektoriekirke) til ære for Guds Mors innsovning. Etter å ha utsmykket og konsekrert den nye kirken, begynte Hadrian byggingen av klosteret, hvor han innførte Kornelius' strenge monastiske regel.

Munkene hadde ingenting som sitt eget og lite var tilstrekkelig til alle, så de tilbrakte en stor del av tiden i bønn, både i kirken og i deres celler, og mye tid var også satt av til lesning i Bibelen. Denne lesningen ble ikke «gjort med en elegant stemme, heller ikke effektfullt, men med en beskjeden og mild stemme. En leser og en snakker om det som er lest». De leste også privat. I tillegg til sine plikter som hegumen arbeidet Hadrian også med å male ikoner. Når hans hellige sjel lengtet etter fullstendig stillhet, trakk han seg inn i skogens dyp til en celle og et kapell han hadde bygd en kilometer fra klosteret.

Seks år etter grunnleggelsen av klosteret døde eldste Leonid, og Hadrian og brødrene gravla ham med ærbødighet. Antallet brødre hadde i mellomtiden økt. De bygde tre celler som boliger og en fjerde for å lage mat og bake brød. Hadrian begynte å legge planer for byggingen av en stor steinkirke, og han samlet inn en sum penger til dette formålet. Ett år etter Leonids død, i fastetiden 1550, på kvelden før minnedagen for de 42 martyrene fra Ammoria i Frygia den 6. mars, brøt væpnede røvere seg inn i klosteret for å plyndre det, og de drepte Hadrian etter først å ha torturert ham nådeløst. Han ble gravlagt av sine brødre i klosterkirken for den hellige profeten Elia.

Hadrians relikvier ble avdekket den 19. november 1625, og den 17. desember 1625, under patriark Filaret, ble hans intakte relikvier høytidelig overført til det klosteret han grunnla. De ble ført til klosterkirken og plassert i en åpen krypt ved høyre kliros (kor). Mange mirakler skjedde ved Hadrians grav.

Hans minnedag er dødsdagen 5. mars (18. mars etter den gregorianske kalenderen) med en translasjonsfest den 19. november (2. desember etter den gregorianske kalenderen). Feiringen av en synaxis (fellesfest) for de hellige fra Rostov og Jaroslavl i Russland den 23. mai ble etablert den 10. mars 1964 etter resolusjon fra patriark Aleksij I (1945-70) og den hellige synode i Den russisk-ortodokse kirke. Hadrian står på denne listen som en av undergjørerne fra Posjekhonje.

Posjekhonje (ru: Пошехонье) er en by i Jaroslavl oblast i Russland, femten mil nordvest for Jaroslavl. Den ble grunnlagt på 1600-tallet som landsbyen Pertoma (ru: Пертома), men fikk i 1777 bystatus og navnet Posjekhonje. Mellom 1918 og 1992 het byen Posjekhonje-Volodarsk (ru: Пошехонье-Володaрск), oppkalt etter den myrdete marxisten V. Volodarskij (1891-1918). Hadrian kalles også Hadrian Posjekhonskij (ru: Адриан Пошехонский).

av Webmaster publisert 25.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:55