Den hellige Hegesippus av Jerusalem ( -~180)

Minnedag: 7. april

Den hellige Hegesippus var en jøde fra Jerusalem som konverterte til kristendommen. Han skal ha reist til Korint og Roma for å finne ut hva som var sann kristen lære, og han tilbrakte tyve år av sitt liv i Roma fra rundt 157 under de hellige pavene Anicetus (155-166), Soter (166-175) og Eleuterius (175-189). Han vendte tilbake til Jerusalem i 177 etter å ha besøkt de fleste av de viktige kristne kirkene.

Han døde rundt 180, trolig i Jerusalem, selv om Martyrologium Romanum følger den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, og hevder at han døde i Roma. De biografiske detaljene om ham er imidlertid få og ikke fullstendig pålitelige. Hans minnedag er 7. april og hans navn står i Martyrologium Romanum.

Han regnes som kirkehistoriens far for sine fem bøker om Kirkens historie fra Kristi død til pave Eleuterius' pontifikat, spesielt om Kirken i Jerusalem. Verket har tittelen Hypomnemata («Memoarer») og ble skrevet mot de nye kjetteriene gnostisismen og marcionismen. Hegesippus var den første som satte opp en liste over biskoper av Roma fra den hellige Peter til han egne dager gjengitt av den hellige Epifanius av Salamis. Dessverre har bare noen få kapitler av hans verker overlevd – merkelig nok overlevde hans verker helt til 1500- og 1600-tallet i noen biblioteker, men er senere gått tapt.

Den hellige Hieronymus vitner om hans ydmyke og apostoliske ånd, «som han uttrykte gjennom enkelheten i sine skrifter», skrevet i polemikk mot de gnostiske heretikernes feiltakelser. Den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) anbefaler også hans verker på det varmeste og brukte dem omfattende i sin Kirkehistorie (Historia ecclesiastica).

av Webmaster publisert 10.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55