Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Hadrian av Maastricht (d. ~668)

Minnedag: 19. mars

Den hellige Hadrian (lat: Hadrianus, Adrianus) var en disippel av den hellige Landoald av Maastricht (d. ca 668). Han ble myrdet rundt år 668 av landeveisrøvere mens han tigget almisser til sin kommunitet i Wintershoven nær Maastricht, ettersom de trodde at han hadde verdisaker på seg. Deretter ble han lokalt æret som martyr. Hans minnedag er 19. mars, samme dag som Landoald, som døde kort tid etter ham.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. mars 1999